GTG #2 ble en skikkelig godtur, med bortimot 70 syklister som ble loset gjennom et vårfint Lillo av Jo-Inge og hjelpeguidene Christian og Ole Petter. Bare smil og latter hele veien. Her er sporlogg og kart hvis du vil oppleve de samme stiene selv!

GTG #2 - Lillo