Bli med på stibyggerkurs i Trondheim eller Tromsø!

with Ingen kommentarer

NOTS arrangerer to stibyggerkurs i år – 10. – 11. juni i Trondheim og 26. – 27. august i Tromsø. Meld deg på nå!

Fra NOTS sitt stibyggingsprosjekt Pionéren i Oslo.
Fra NOTS sitt stibyggingsprosjekt Pionéren i Oslo.

I løpet av kurset får du en innføring i enkle byggeteknikker sånn at du ved kursavslutning er i stand til å tilrettelegge stier i ditt nærmiljø. Kursavgiften inkluderer også lunsj.

Kurset koster 500 kroner for medlemmer og 1.000 kroner for ikke-medlemmer.

Påmeldingsfrist for kurset i Trondheim er 1. juni

Påmeldingsfrist for kurset i Tromsø er 15. august.

For enklest mulig påmelding, bruk Vipps:

Vipps-kode: 18021

I meldingsfeltet skriver du:

  • Fullt navn
  • Telefonnummer
  • Epostadresse
  • Hvilket kurs du vil være med på (Trondheim eller Tromsø)

Har du ikke Vipps, kan du overføre penger til vår konto med detaljene over. Fint om du sender en melding til oss (se kontakt nedenfor) om du velger denne løsningen.

Ønsker du å melde deg inn i NOTS før du melder deg på kurset, kan du gjøre det her. Medlemskap i NOTS koster 200 kroner i 2017.

Kursene er et samarbeidsprosjekt med Rekkje Stiutvikling, og baserer seg på deres erfaringer samt NOTS sin stibyggerhåndbok. Rekkje har tilrettelagt stier og stått bak flere prosjekter på Vestlandet, og det er til glede for alle kursdeltakerne at vi har så så kompetente folk som kursledere.

Les mer om Rekkje Stiutvikling her.

Har du spørsmål angående kursene? Ta kontakt med Ola Olsen i NOTS.

NOTS blogger: Slipp el-sykkelen fri! Eller?

with Ingen kommentarer
I april ble det bestemt at el-sykler tillates i utmark. Er det grunn til bekymring, glede eller skuldertrekk?
El-sykkelen har vekket sterke følelser langs hele emosjonsregisteret hos mange med forkjærlighet for sykling. Noen er henrykte, andre er skeptiske. Den første gruppa peker på folkehelsegevinsten og at flere vil bruke sykkel som transportmiddel i stedet for bil. Skeptikerne frykter slitasje og at trimmede motorer vil gi alle syklister et dårlig rykte.
El-sykkel har vært et velkjent syn på asfaltveier i mange år allerede. De har også vært observert på grusveier, og noen ytterst få har vært å se på stier. Mange av el-syklistene på grus og sti har nok ikke vært klare over at de har brutt loven. Men nå åpnes det altså for lovlig el-sykling i utmark, selv om regelverket fremdeles er forvirrende, som NOTS har beskrevet tidligere.

De henrykte tilhengerne er fortsatt henrykte, mens skeptikerne fremdeles ikke er overbevist.

Selv om el-sykkel fremdeles ikke er helt sidestilt med vanlig sykkel, vil nok endringen føre til flere el-sykler i terrenget. Hva betyr det for terrengsyklister? Og hva betyr det for andre brukergrupper? Vil terrengsyklister oppleve at deres favorittstier nå harves opp av elektrifiserte sykler, av syklister som aldri har hørt om en stivettregel, og som som bare tar hensyn til seg selv? Neppe. Vil herren på tur med hunden måtte regne med å bli nedkjørt av hensynsløse bøller på el-sykkel? Vi tror ikke det.
Min spådom er at de aller fleste som vil dra nytte av regelendringen, er brukere som gjerne vil ut i skog og mark, men som ikke kommer seg dit. De aller fleste av disse vil holde seg på grusveier. Noen svært få vil sykle sti. Noen vil nok benytte seg av hjelpemotor for å komme opp der de lengste nedoverstiene starter, og det vil kanskje føre til noe mer trafikk på disse stiene. Men hjelpemotorene virker ikke nedover, i hvert fall ikke de som er tillatt ifølge loven, så farten vil ikke bli høyere i nedoverbakke enn den er i dag.
Det er nok også veldig få som vil modifisere motorene sånn at hastighetene blir uforsvarlig høye. Mulig jeg er naiv, men blir ikke litt av moroa med terrengsykling borte da?
Og hva med slitasje? Det finnes noen studier som forsiktig konkluderer at el-sykler fører til noe mer slitasje, men at forskjellen er minimal. Igjen er det den totale belastningen som bestemmer slitasje på en sti, og her har el-syklister det samme ansvaret som andre for å la sårbare stier hvile når det er behov for det.
Vi i NOTS har fryktet at en åpning for at sidestillingen av sykler med og uten hjelpemotor vil være enda et argument for saksbehandlere hos forvaltningsmyndighetene til å forby all sykling. Vi ser nå at effekten av flere års arbeid virker, og at det nå tillates sykling på eksisterende stier i de fleste nye verneområdene. Vi håper at forvaltningsmyndighetene ikke bruker el-sykkelen som et argument for å forby all sykling. Kommunene har ifølge den nye forskriften mulighet til å forby el-sykler i bestemte områder, og faren er selvsagt at forbudsiveren blir stor. Vi regner med at el-syklister er bevisste ansvaret som følger med denne nye muligheten, og at alle som sykler i terrenget, forholder seg til stivettreglene.

NOTS bestemmer absolutt ikke norsk terrengsykkelpolitikk. Så til dem som har blitt forbannet på NOTS fordi el-sykler nå tillates, må vi bare presisere at det ikke er vi som vedtar lovene her i landet. Når det nå åpnes for el-sykler, må vi forholde oss til det og gjøre det best ut av det. Vil fortsette å overvåke situasjonen og si fra om el-sykler har uheldige konsekvenser. Og så minner vi igjen om at stivettreglene gjelder enten man bruker hjelpemotor eller ei.

NOTS forklarer: El-sykkel ikke helt sidestilt med sykkel

with Ingen kommentarer

I april ble det bestemt at el-sykler kan brukes i utmark på like linje med vanlig sykkel. Men er det egentlig så enkelt?

«El-sykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler,» proklamerte regjeringen i en pressemelding 4. april 2017. Men når man graver i materien, framstår det som klart at det fremdeles er en forskjell på sykler med og uten hjelpemotor i utmark.

Den nye forskriften sier at «elektriske sykler kan brukes i utmark». Med elektriske sykler menes sykler som er utstyrt med hjelpemotor med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere hvis syklisten slutter å trå, men det tillates at sykkelen har fremdrift kun ved motorkraft opp til 6 km/t.

Friluftsloven

Ferdsel på el-sykkel omfattes imidlertid ikke av allemannsretten. Det vil si at friluftsloven § 2 om fri ferdsel ikke omfatter el-sykkel, og det er derfor fortsatt nødvendig med samtykke fra grunneier for å sykle på el-sykkel i utmark der det er lov å sykle på vanlig sykkel. I friluftlovens § 4 blir sykkel med hjelpemotor likestilt med motorvogn og hestekjøretøy, slik at grunneier fortsatt kan nedlegge forbud mot el-sykkel på privat veg.

Den enkelte kommune kan også stenge områder og traseer for el-sykler. Med vanlig sykkel kan man i kraft av allemannsretten imidlertid ferdes på veg og sti i utmark og over alt på fjellet.

Se friluftlovens §§ 2 og 4 her.

Les mer om allemannsretten her.

Trolig minimalt problem

Selv etter den nye forskriften vil det være opp til den enkelte grunneier om el-sykkel kan brukes til ferdsel i utmark og på private veger. NOTS tror at dette likevel vil føre til større aksept for el-sykler også på stiene, men at de aller fleste som vil benytte seg av regelendringen, blir å finne på vegene.

Stivettregler også for el-sykler

Regjeringens vedtak gjør at vi ønsker el-terrengsyklister velkommen på grus og sti, men husk at stivettreglene gjelder både dem med og uten hjelpemotor!

 

 

Nytt år, samme stivettregler

with Ingen kommentarer

Nytt år og nytt NOTS-styre. Hva skal vi gjøre i år?

Svaret er enkelt: Vi skal gjøre mer av det samme. 2016 var et av travleste årene noensinne for NOTS. For dere som synes tida går fort og 2016 allerede er et blekt minne, kan jeg minne dere om at 2016 var året da Stortingsmeldingen om friluftsliv kom. Der fastslås det at regelen skal være at sykling tillates i verneområder i Norge. Fram til nå, har det fungert sånn at forbud virker som normen. I 2017 starter prosessen med å endre reglene for nasjonalparker der det i dag er forbudt å sykle. Det betyr ikke at de automatisk vil bli tillatt å sykle over alt, for det er noen steder der det kanskje er nødvendig å begrense ferdsel. Men det betyr at disse begrensningene nå må grunngis på en mye bedre måte enn det som har vært praksis så langt

NOTS har ikke kapasitet til å følge opp alle forslag til nye verneområder og revidering av regelverket for eksisterende nasjonalparker. På nettsiden vår har vi lagt ut en oversikt over pågående høringsprosesser, og vi oppfordrer lokale syklister til å engasjere seg i høringene. Vi i NOTS bistår i prosessene ved behov.

Nå har det seg sånn at de aller færreste av oss har en nasjonalpark som nærmeste nabo, og dermed er det bare på en sjelden ferietur det er viktig for oss om det er lov å sykle eller ei. De fleste av oss terrengsyklister bruker stiene i nærområdet, og NOTS vil ha et fokus på bruken av disse. Du kommer sikkert til å høre oss gjenta til det kjedsommelige i hele år at det er viktig å huske på stivettreglene. Med en stadig økende interesse for terrengsykling, er det flere brukere på stien. Du som er medlem av NOTS, har allerede forstått at det er viktig å passe på de lokale stiene, og vi håper at du kan være ambassadør ovenfor de som er nye i terrengsykkelmiljøet. Forhåpentligvis er det ikke bare jeg som kommer til å si ”husk stivettreglene!” i år, men at jeg får hjelp av alle medlemmene til å spre dette budskapet.

Stivettreglene omfavner alle de viktige elementene vi som terrengsyklister må huske på. De maner respekt for andre brukere av stier og de sier noe om hvor og hvordan vi skal sykle. I fjor oppdaget jeg at syklister har pløyd over en myr på en av mine favorittstier, i stedet for å gå over en klopp ved siden av. Naturlig nok ble jeg ikke blid, fordi disse stiene bruker jeg ofte, og jeg vil at de skal bevares som de er nå. Riktig ferdsel gir oss også mer kredibilitet i møte med andre brukere, som ofte ser på syklister som bøller.

 

Stian Bergeland

Leder i NOTS

NOTS Stibyggerhåndbok

with Ingen kommentarer

NOTS er stolte av i dag 17.02.2017 å kunne lansere NOTS Stibyggerhåndbok

 

Håndboka bygger på visjonen om enkel stitilrettelegging uten bruk av maskinkraft. Boka vil utvikle seg over tid med flere utgaver både elektronisk og etter hvert på papir. Håndboka skal gi retningslinjer for hvordan forberede og gjennomføre slike tiltak best mulig. NOTS ønsker å bidra til å videreføre den norske friluftstradisjonen med moderat tilrettelegging.

 

Håndboka er laget på dugnad og skal være et verktøy for lokale terrengsyklister som vil styrke stier sitt nærmiljø, NOTS sine lokallag og medlemmer og kommuner, myndigheter og destinasjoner som ønsker en bedre forståelse for hvordan man med enkle grep kan gjøre stier mer robuste.

Tusen takk for alle bidrag fra NOTS lokallag som har gjort denne boka mulig.

Hilsen redaktør Simen Filseth

 

Digital versjon av håndboken:

NOTS Stibyggerhåndbok 2017
NOTS Stibyggerhåndbok 2017

Du kan også kjøpe boka her!

1 2 3 4 6