Fellestur
Tradisjonen tro inviterte NOTS-styret til fellestur på årsmøtedagen med både medlemmer og ikke-medlemmer. I år ble turen lagt til Østmarka, og tolv ivrige deltakere møtte opp. Værgudene viste seg fra sin mer hyggelige side, og selv om underlaget var vått kom det ikke én dråpe regn så lenge turen varte. Det hadde regnet fra seg i dagene før, noe som gjorde svaberg og røtter såpeglatte. Likevel forløp turen uten store uhell eller skader på både sykler og syklister. Gjengen imponerte stort ved å sykle i sti-labyrinten rundt Østmarksetra, Trasopp og Ulsrudvann i knappe to timer uten å miste hverandre. Etter endt dyst var det bare smilefjes å se, og noen var til og med så fornøyde at de måtte ta en runde til.

OveR i aksjon på sleipt svaberg:
aarsmote_over1.jpg

Mikel i aksjon på sleipt svaberg:
aarsmote_mikel1.jpg

Are i et parti som vanligvis ikke er en bekk:
aarsmote_are1.jpg

Årsmøtet

Selve årsmøtet ble i år som i fjor avholdt på Rockefeller i Oslo.
Det var ikke meldt inn noen saker til styret i forkant.
Alle punkter på agendaen ble godkjent enstemmig.

I forbindelse med styrets arbeidsplan ble det en diskusjon rundt hvordan NOTS skal greie å rekruttere flere medlemmer og hvordan organisasjonen kan profilere seg bedre. Det kom opp mange gode forslag som vil bli fulgt opp av styret fremover.

Det nye styret består av:

  • Styreleder: Are Sørensen
  • Nestleder: Geir Kjosavik
  • Sekretær: Øystein Haugen
  • Kasserer: Leif Egil Hegdal
  • Styremedlem1: Mari Kjønnøy
  • Styremedlem2: Øyvind Gjermshus
  • Styremedlem3: Jørn Almberg
  • Styremedlem4: Stian Benkø
  • Styremedlem5: Sveinung Heggen
  • Styremedlem6: Peter Lütken

De som trer ut av styret er Aleksander Svendsen, Dan Ullén og Jørgen Sæther.
Vi takker de avgående styremedlemmer for innsatsen. Selv om de ikke er medlem av styret lenger så vil de fortsatt gjøre en innsats for NOTS både på det lokale plan og i andre verv.

Revisor for 2006 er Dan Ullén.

Oppmøtet var dessverre lavere i år enn i fjor og vi håper at medlemmene setter av tid til å delta på neste årsmøte.

Etter årsmøtet var over, gikk en del av oss til Justisen for en matbit og mer diskusjon rundt det uutømmelige temaet terrengsykling.

På vegne av NOTS styret vil jeg gjerne takk alle som har gjort en innsats for NOTS i året som har gått.

Are Sørensen
Styreleder NOTS

Protokoll fra årsmøtet: Protokoll fra årsmøtet 2006