Dato: 22. mai kl. 18
Sted: Auditoriet i Skimuseet i Holmenkollen

Det forrige byrådet vedtok å innføre aktivitetssoner i Marka i kommuneplanen fra 2015. Det har vært mye diskusjon rundt dette; hvor omfattende sonene skal være, hvilke områder de skal ligge i og hva de skal inneholde. Signaler fra sittende byråd er at man ønsker å revidere begrepet aktivitetssoner og innholdet i punktet om aktivitetssoner i kommuneplanen.

Skiforeningen ønsker å arrangere en paneldebatt med representanter fra ulike organisasjoner og politikere for få frem fornuftige løsninger for tilrettelegging i randsonen i Marka.

Vi spør: Hvor skal aktivitetsområdene være, hvilken grad av tilrettelegging skal disse ha og hvilke aktiviteter skal det tilrettelegges for?

Debatten vil være gratis og åpen for alle.

Meld deg på her