NOTS blogger: Slipp el-sykkelen fri! Eller?

with Ingen kommentarer
I april ble det bestemt at el-sykler tillates i utmark. Er det grunn til bekymring, glede eller skuldertrekk?
El-sykkelen har vekket sterke følelser langs hele emosjonsregisteret hos mange med forkjærlighet for sykling. Noen er henrykte, andre er skeptiske. Den første gruppa peker på folkehelsegevinsten og at flere vil bruke sykkel som transportmiddel i stedet for bil. Skeptikerne frykter slitasje og at trimmede motorer vil gi alle syklister et dårlig rykte.
El-sykkel har vært et velkjent syn på asfaltveier i mange år allerede. De har også vært observert på grusveier, og noen ytterst få har vært å se på stier. Mange av el-syklistene på grus og sti har nok ikke vært klare over at de har brutt loven. Men nå åpnes det altså for lovlig el-sykling i utmark, selv om regelverket fremdeles er forvirrende, som NOTS har beskrevet tidligere.

De henrykte tilhengerne er fortsatt henrykte, mens skeptikerne fremdeles ikke er overbevist.

Selv om el-sykkel fremdeles ikke er helt sidestilt med vanlig sykkel, vil nok endringen føre til flere el-sykler i terrenget. Hva betyr det for terrengsyklister? Og hva betyr det for andre brukergrupper? Vil terrengsyklister oppleve at deres favorittstier nå harves opp av elektrifiserte sykler, av syklister som aldri har hørt om en stivettregel, og som som bare tar hensyn til seg selv? Neppe. Vil herren på tur med hunden måtte regne med å bli nedkjørt av hensynsløse bøller på el-sykkel? Vi tror ikke det.
Min spådom er at de aller fleste som vil dra nytte av regelendringen, er brukere som gjerne vil ut i skog og mark, men som ikke kommer seg dit. De aller fleste av disse vil holde seg på grusveier. Noen svært få vil sykle sti. Noen vil nok benytte seg av hjelpemotor for å komme opp der de lengste nedoverstiene starter, og det vil kanskje føre til noe mer trafikk på disse stiene. Men hjelpemotorene virker ikke nedover, i hvert fall ikke de som er tillatt ifølge loven, så farten vil ikke bli høyere i nedoverbakke enn den er i dag.
Det er nok også veldig få som vil modifisere motorene sånn at hastighetene blir uforsvarlig høye. Mulig jeg er naiv, men blir ikke litt av moroa med terrengsykling borte da?
Og hva med slitasje? Det finnes noen studier som forsiktig konkluderer at el-sykler fører til noe mer slitasje, men at forskjellen er minimal. Igjen er det den totale belastningen som bestemmer slitasje på en sti, og her har el-syklister det samme ansvaret som andre for å la sårbare stier hvile når det er behov for det.
Vi i NOTS har fryktet at en åpning for at sidestillingen av sykler med og uten hjelpemotor vil være enda et argument for saksbehandlere hos forvaltningsmyndighetene til å forby all sykling. Vi ser nå at effekten av flere års arbeid virker, og at det nå tillates sykling på eksisterende stier i de fleste nye verneområdene. Vi håper at forvaltningsmyndighetene ikke bruker el-sykkelen som et argument for å forby all sykling. Kommunene har ifølge den nye forskriften mulighet til å forby el-sykler i bestemte områder, og faren er selvsagt at forbudsiveren blir stor. Vi regner med at el-syklister er bevisste ansvaret som følger med denne nye muligheten, og at alle som sykler i terrenget, forholder seg til stivettreglene.

NOTS bestemmer absolutt ikke norsk terrengsykkelpolitikk. Så til dem som har blitt forbannet på NOTS fordi el-sykler nå tillates, må vi bare presisere at det ikke er vi som vedtar lovene her i landet. Når det nå åpnes for el-sykler, må vi forholde oss til det og gjøre det best ut av det. Vil fortsette å overvåke situasjonen og si fra om el-sykler har uheldige konsekvenser. Og så minner vi igjen om at stivettreglene gjelder enten man bruker hjelpemotor eller ei.

NOTS Stibyggerhåndbok

with Ingen kommentarer

NOTS er stolte av i dag 17.02.2017 å kunne lansere NOTS Stibyggerhåndbok

 

Håndboka bygger på visjonen om enkel stitilrettelegging uten bruk av maskinkraft. Boka vil utvikle seg over tid med flere utgaver både elektronisk og etter hvert på papir. Håndboka skal gi retningslinjer for hvordan forberede og gjennomføre slike tiltak best mulig. NOTS ønsker å bidra til å videreføre den norske friluftstradisjonen med moderat tilrettelegging.

 

Håndboka er laget på dugnad og skal være et verktøy for lokale terrengsyklister som vil styrke stier sitt nærmiljø, NOTS sine lokallag og medlemmer og kommuner, myndigheter og destinasjoner som ønsker en bedre forståelse for hvordan man med enkle grep kan gjøre stier mer robuste.

Tusen takk for alle bidrag fra NOTS lokallag som har gjort denne boka mulig.

Hilsen redaktør Simen Filseth

 

Digital versjon av håndboken:

NOTS Stibyggerhåndbok 2017
NOTS Stibyggerhåndbok 2017

Du kan også kjøpe boka her!

Nytt fra NOTS

with Ingen kommentarer

Her er septembernyhetene fra NOTS

I det daglige følger du oss enklest på Facebook, lenke til ditt lokallag finner du her

NOTS SENTRALSTYRE

 • I tillegg til deltagelse på årsmøtet i IMBA Europa, har sentralstyret jevnlig kontakt med medier, og plukker sammen med det aktuelle lokallaget stadig opp hansken som andre aktører kaster.
 • Friluftsmeldingen omtales som NOTS’ største seier, nå gjenstår det bare at den vedtas i høst.
 • Ved hjelp av lokallaget på Lillahammer arrangerte vi i høst den første lokallagssamlingen på Nordseter i september. Det blir ikke den siste.
 • Ikke minst er det nå mye enklere å bli medlem av NOTS enn det har vært. En stor fordel for en medlemsorganisasjon som vår. Alle må melde seg inn og velge avtalegiro i nettbanken sin. Sånn at vi kan fortsette å vokse oss større år for år.

Ferdselsrettigheter-komiteen ved Vidar melder følgende:

 • 47 av 73 tilrådde/vernede områder i år legger opp til strengere regler enn friluftsloven, dvs forbud eller innskrenkinger i sykling på sti.
 • Det skjer ting i oktober: Friluftsmeldingen skal behandles i Stortinget. Dersom punktene om sykling på sti blir uendret, skal nasjonalparkstyrene for de nasjonalparkene og de største landskapsvernområdene hvor det er restriksjoner mot ferdsel med sykkel vurdere nødvendigheten av forbud i et naturfaglig perspektiv og legge reviderte verneforskrifter ut på høring. Så konsekvensen for NOTS er at vi må skrive mange høringsuttalelser.
 • NINAs rapport om effekten av sykling på stier overleveres Miljødirektoratet 15. oktober.

 

NOTS LILLEHAMMER

Lokallaget NOTS Lillehammer og omegn ble offisielt stiftet i mai. Et styre bestående av Ingrid Hokstad, Espen Gudevang, Knut Jørgen Løkås, og Ole Henrik Illenberger Solgaard ble valgt, og vi synes vi har kommet godt i gang gjennom sommeren. Vi er fornøyd med at nesten 400 mennesker allerede følger oss på Facebook!

 • Vi dratt i gang både fellesturer, dugnader, og deltatt i lokalpolitisk debatt.
 • Det er arrangert to fellesturer, med 30-50 deltagere på hver tur, hvilket vitner om et stort engasjement, og mange ivrige syklister i området.
 • Videre har vi fått oppgradert stiene i området Reinsfjell – Hitfjell betydelig, via dugnadsinnsats med klopping og drenering, i samarbeid med Øyer Turskiløyper, Hafjell Bike Park, Hafjell Freeride Klubb, og Sparebankstiftelsen.
 • Vi har også hatt møter med Visit Sjusjøen, og har et møte med Lillehammer kommune på planen – med fokus på holdningsarbeid, stitilrettelegging, og bærekraftig bruk av naturen.
 • Endelig har vi også fått en avtale om møte med DNT Lillehammer, og vi gleder oss til å se hva som kan komme ut av det.

Sist, men ikke minst, har vi kommet med det vi håper er konstruktive bidrag i en debatt rundt påstått slitasje i forbindelse med avvikling av årets «Ultrabirken». Du kan lese hele saken, med tilhørende avisinnlegg, på NOTS Lillehammer sine Facebook-sider.

 

NOTS SOGN – Sogn Terrengsykkel

Lokallaget er nytt, men har markert seg med å ta noen djerve standpunkt med hensyn til bærekraftig forvaltning av stinettverket. Skiltingen som blant annet slår fast at bilskyss og digital promotering er uønsket er vel verdt å sette seg inn i. Før sommeren tok lokallaget initiativet til et utspill i lokal presse om samarbeid for å skjerme visse stier og samarbeid med andre involverte.

NRK har fulgt opp med denne saken: Det nye friluftslivet

 

Savner du nyheter fra ditt lokallag? NOTS er frivillig dugnadsarbeid, og du kan hjelpe oss å bli sterkere. Kontakt lokallaget ditt eller sentralstyret, så finner vi oppgaver som passer.

 

 

NOTS fikk pengegave

with Ingen kommentarer
NOTS fikk en særdeles hyggelig hilsen etter sommerferien:
– Vi har bestemt oss for å gi 50 000 kroner til NOTS fra vårt 1%-fond.

Jubelen sto naturligvis i taket, for dette er penger som kommer godt med for en frivillig nonprofit-organisasjon som vår. Styreleder i NOTS, Stian Bergeland, tok turen til Norrøna-disponent Jørgen Jørgensen for å takke personlig.
– Vi må få takke dere i Norrøna så mye for den rause og overraskende donasjonen. Som en nøktern medlemsorganisasjon har vi verken gjeld som slettes eller tapssluk som må tettes, men pengene gjør at vi kan investere mer i profesjonalisering av organisasjonen, først og fremst ved å sikre at flest mulig på lokallagsnivå får nødvendig innsikt og kunnskap. Videre vil vi jobbe for å senke terskelen for å dra i gang nye lokallag der vi ikke er representert, sier Stian.

NOTS jobber med både holdninger og tilrettelegging
I håp om å skaffe oss argumenter for å få flere til å gi NOTS penger må vi nesten spørre Jørgen hvorfor Norrøna valgte oss?
– Stisykling er noe vi er opptatt av som selskap, og mange som jobber hos oss er stisyklister. Vår visjon er velkommen til naturen og det kan overføres til at vi er opptatt av positive naturopplevelser. Konflikter mellom forskjellige utøvere av friluftsliv vil være noe som vi er opptatt av å motvirke. Vi vet jo at det innimellom oppstår konflikter mellom syklister og andre i forskjellige skogsområder. Vi opplever at NOTS er en organisasjon som jobber med både holdninger og tilrettelegging slik på den ene siden så reduseres konflikt nivået og på den andre siden tilrettelegges det for bærekraftig stisykling, hvor slitasjen på natur utenfor sti blir minimal, samtidig som terskelen for å oppleve de fantastiske sidene ved stisykling senkes, sier Jørgen Jørgensen.

Dere er grasrota
Hvilken betydning kan NOTS-arbeidet ha for dere profesjonelle aktører i sykkelbransjen i Norge?
– Jeg er overbevist om at stisykling har potensialet til å bli en ny stor friluftsaktivitet som vil hjelpe både turismen i Norge og rekruttere flere til bruk av naturen. En organisasjon som NOTS vil jo mange steder være katalysatoren for at stier bygges og mulighetene virkeliggjøres. Og dette gjøres med lidenskap noe som gjør det sterkere og raskere enn om andre aktører skal gjøre dette arbeidet. Dere skaper en grasrot for saken.

Formidabel vekst
Kan dere si noe om utviklingen for salget av sykkelproduktene deres siden dere begynte med Fjørå-kolleksjonen?
– Vi opplever at interessen rundt stisykling er sterkt økende og har vært det i noen år, men fremdeles har masse potensiale. Vårt salg av og vekst for stisykkelklær har vært formidabel, både i Norge og utlandet.

Stifavoritter
Kan du anbefale en bærekraftig favorittsti som fortjener å bli sykla mer, enten til fjells eller i hjemlige trakter?
– Ja, jeg sykler mye i Bærumsmarka fra Fossum, stien over Venneråsen er jo definitivt en å nevne. Til fjells så er det et rått alternativ ifra toppen på Slettefjell på Beitostølen via Ulvinseter og tilbake til Beitostølen.

Hva er det du liker med stisykling som aktivitet?
– Det jeg liker med stisykling er hvordan det er en rå måte å komme seg ut i naturen på. Selve syklingen gir tekniske utfordringer og adrenalin både oppover, nedover og bortover. Det er også sosialt og hyggelig å gjøre med venner samt gir som det er rå trening.

Penger til flere gode formål
Til slutt, vil du fortelle litt om donasjonene til gode formål? Og igjen, tusen takk for pengene.
– Det er hyggelig å høre at støtten kommer godt med. Pengegavene har sitt utspring i at jeg har bestemt at Norrøna skal gi 1% av omsetningen tilbake til naturen. For oss vil det si at vi donerer penger til 3 formål.
1. Vakthunder som NGO-er eller forskning som jobber med å sette fingeren på miljøproblemer som må løses.
2. NGO-er eller selskaper som kommer med løsninger på miljøproblemer.
3. Tilrettelegging av natur for bærekraftig bruk, utøvelse av friluftsliv eller for å få folk ut i naturen på en god måte.

 

KONTAKT NOTS: De som måtte føle behovet for å følge i Norrønas fotspor eller ønsker å tilby våre medlemmer uimotståelige rabatter eller fordeler kan ta kontakt på kontakt@nots.no

NOTS blogger: Vi deler utfordringer med hele Europa

with 1 kommentar

Det er ikke bare i Norge terrengsyklistenes kår er under press. I helgen ble den årlige samlingen til den europeiske terrengsykkelforeningen IMBA Europa arrangert, og der ble utfordringer og mulige løsninger presentert og diskutert.

Hvordan redusere brukerkonflikter og legge til rette for en stadig økende terrengsykkelpopularitet? Det er disse spørsmålene du som medlem i NOTS bidrar til å finne svar på. Og det er altså ikke bare i Norge disse dilemmaene diskuteres. 65 deltakere fra 19 land på IMBA Europas årlige samling, i år arrangert ved SRAMs lokaler i Schweinfurt i Tyskland, sliter med de samme utfordringene. Det meldes om sykkelrestriksjoner, konflikter med andre brukergrupper og økt erosjon som følge av innrykk av flere brukere.

Se IMBA Europas nettsider her.

I Norge er vi faktisk ganske godt stilt når det gjelder tilgang på stier. Vi har mye skog å ta av sammenliknet med andre land, og i mange stater i Tyskland er det for eksempel sykkelforbud på alle stier som er smalere enn to meter.

Stitilrettelegging har vært mindre framtredende i arbeidet til NOTS sammenliknet med andre land, og det har også vært delte meninger om dette er noe NOTS bør drive med. Om vi skjelner mot Europa, er det bare å anta at det vil bli mer fokus på tilrettelegging og vedlikehold i Norge også i årene framover. Én ting er de kommersielle aktørene som satser på å bygge terrengsykkelstier, men mer aktuelt for den lokale terrengsyklisten er det at flere terrengsyklister og økt popularitet av visse spennende stier fører til raskere slitasje. Det betyr ikke at terrengsykling sliter mer enn andre friluftsaktiviteter, men heller at generelt økt brukervolum gjør at stier utsettes for en belastning som fører til raskere slitasje. Et varsko kom fra deltakere fra Madeira, der de i løpet av kort tid har opplevd kraftig stierosjon.

NOTS har på mange måter vært en foregangsorganisasjon når det gjelder stitilrettelegging, og vi føler derfor at vi har gjort oss gode erfaringer om hvordan vi skal møte disse utfordringene i fremtiden. Skullerudprosjektet i Østmarka i Oslo har resultert i den åtte kilometer lange stien Pionéren, der vi nettopp har hatt fokus på å tilrettelegge stier som tåler en økt brukermasse.

Les mer om Skullerudprosjektet på godsti.no.

Under samlingen i Tyskland holdt også IMBA Europa sitt årsmøte. Are Sørensen, som i mange år satt i NOTS-styret, ble gjenvalgt som sekretær.

Totalt seks personer fra Norge deltok på årets IMBA Europa-samling. NOTS stilte med én person. IMBAs verdenssamling arrangeres for øvrig i USA i november.

Vil du vite mer om IMBA Europa-samlingen? Still spørsmål på vår Facebook-side.

 

NOTS blogger: Terrengsykkelferie i Rondane? Plutselig er det en mulighet

with 2 kommentarer

Friluftslivsmeldingen har gitt oss i NOTS en ny dose energi. Men foreløpig er det mye teori og ingen praktisk endring.

Stortingsmelding nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet ble lansert 11. mars 2016. Innholdet er som snytt ut av nesa på et NOTS-medlem. Her bekreftes alt vi har ment i alle høringsrunder de siste årene. Meldingen tar innover seg at ingen forskning viser at terrengsykling fører til mer slitasje enn annen stibruk. Den påpeker også det som vi har hevdet i mange år, at bruk av naturen er et folkehelsetiltak.

Se NOTS sine høringsuttalelser her.

Og så er det kronen på verket: Regjeringen vil jobbe for å tillate sykling på stier og veier i nasjonalparker og verneområder. Om regjeringen gjennomfører denne politikken, kan du om noen år legge sykkelferien din til Rondane!

Ingen opphevelser av sykkelforbud ennå

Vi tillater oss en aldri så liten jubel, men sparer det største brølet til senere. Friluftslivsmeldingen er ikke et juridisk bindende dokument. Den skal debatteres i Stortinget, og så kommer det an på regjeringens gjennomføringskraft. Meldingen opphever dermed ikke eksisterende sykkelforbud.

Ikke NOTS-medlem ennå? Meld deg på ved å skrive til kontakt@nots.no

Vi i NOTS er oppmerksomme på begrensningene en stortingsmelding gir. Men vi er også svært oppmerksomme på mulighetene. Friluftslivsmeldingen gir oss et veldig viktig verktøy når vi skal fortsette å fremme terrengsyklisters ferdselsrettigheter. Blir meldingen stående som den nå er skrevet, vil et samlet Storting konstatere at vi terrengsyklister ikke ødelegger stier og at man skal jobbe for ferdsel på eksisterende stier. Moro er det også å se at meldingen vier plass til vintersykling, som også er et element fremmet av NOTS.

Les NOTS sin høringsuttalelse til friluftslivsmeldingen.

Hensynsfyll sykling

Det er fremdeles viktig at vi terrengsyklister er vårt ansvar bevisst som brukere av skog og mark. Friluftslivsmeldingen peker på hensynsfull ferdsel, og sykkelvettreglene for Oslomarka har fått en fremtredende plass i dokumentet. Disse reglene minner mye om NOTS sine egne stivettregler, og NOTS sitt lokallag i Oslo har da også vært med på utviklingen av reglene for Oslomarka.

Friluftslivsmeldingen må ikke gjøre at vi som syklister hever bajasnivået. Vi har arbeidet hardt for å fremstille terrengsykling som et berikende folkehelse- og friluftslivstiltak, og vi vil at det fortsatt skal være sånn.

Vi trenger din støtte

NOTS leverte en sen uttalelse til friluftslivsmeldingen, men vi gjorde oss enormt flid med den. Her har hvert eneste medlem nok en gang fått igjen det mangedobbelte av den beskjedne kontingenten vi krever inn. Vi i styret er kjempestolte av det vi har fått til med friluftslivsmeldingen. Uten den innsatsen vi har lagt ned i vår uttalelse, tør vi påstå at meldingen ville sett svært annerledes ut. Det er nemlig ingen andre som taler terrengsyklisters sak som NOTS gjør det.

Du kan også være stolt av å være NOTS-medlem. Og er du ikke medlem, trenger vi din støtte. For friluftslivsmeldingen er foreløpig bare kun en visjon. NOTS må jobbe videre for at du skal kunne ta den sykkelferien i Rondane eller en annen nasjonalpark.

Stian Bergeland

Leder i NOTS

1 2