Høringsuttalelse forslag om vern av to områder i Kaupanger

Høringsuttalelse forslag om vern av to områder i Kaupanger Til: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Deres ref. 2016/2720- 432.1 Sendt 27. juni 2017 Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at uberørt natur kan oppleves av både gående og syklende, tilsvarende friluftsloven § 2. Men … Fortsett å lese Høringsuttalelse forslag om vern av to områder i Kaupanger

Høringsuttalelse Halasbukjølen mfl. Hedmark

Høringsuttalelse vern Halasbukjølen mfl. i Hedmark Til: Fylkesmannen i Hedmark Sendt 19. mai 2017 Høringsuttalelse forslag om vern av følgende områder: Juvberget (utvidelse), ref. 2010/7792 Andrå, ref. 16/1393 Halasbukjølen, ref. 2014/8532 Svendstuøyene, ref. 2016/4524 Verdensløpet, ref. 2012/3995 Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at … Fortsett å lese Høringsuttalelse Halasbukjølen mfl. Hedmark

Brev til Klima- og miljødepartementet 12. april 2017

Vi viser til Miljødirektoratets tilråding om vern av skog våren 2017, ref. 2017/3989. Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) ønsker å peke på noen forhold i tilrådningen. 1. Forholdet til generelle føringer om å åpne for sykling i verneområder Miljødirektoratet skriver at de i sin tilrådning til KLD har gjennomgått alle forskriftene: I forslag til forskrifter … Fortsett å lese Brev til Klima- og miljødepartementet 12. april 2017

Foreslåtte naturvernområder fra Naturbase

Naturbase har en liste over foreslåtte verneområder og mulighet for å laste ned data som viser områdenes geografiske utstrekning. Miljødirektoratet svarer slik på spørsmål om hvorfor nesten ingen av områdene som nå er på høring mangler i datasettet: "I datasett Foreslåtte naturvernområder er det per i dag 125 områder. Noen av disse har vært lenge … Fortsett å lese Foreslåtte naturvernområder fra Naturbase

Høringsuttalelser

NOTS arbeider med å ivareta forholdene for sykling i utmark og mener at avvik fra Friluftslovens hovedregel bare bør skje der det er sterke vernehensyn som tilsier at restriksjoner mot ferdsel med sykkel er nødvendig. Under kategorien høringsuttalelser finner du alle brev, innspill og høringsuttalelser fra NOTS. Vi har også en oversikt over kommende høringsfrister. … Fortsett å lese Høringsuttalelser

Oversikt høringsuttalelser 2016

Innspill til planprogram for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Justis- og beredskapsdepartementet. Sendt 5. desember 2016. Høringsuttalelse til forslag om vern av Tjongspollen i Bømlo. Fylkesmannen i Hordaland. Sendt 12. juli 2016. Høringsuttalelse til forslag om vern av Skibergfjell og Storås-Spirås. Fylkesmannen i Vestfold. Sendt 12. juli 2016. Høringsuttalelse skogvern samlet for 16 områder i … Fortsett å lese Oversikt høringsuttalelser 2016

Politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski

Regjeringen skal etablere politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune (beredskapssenter.regjeringen.no). Taraldrudåsen øst for E6 er i reguleringsplanen satt av til treningsområder med hinderløyper, men området blir ikke stengt for allmennheten. Mange stisyklister liker de flotte stiene på Taraldrudåsen, og NOTS følger med på hva dette innebærer. Innspill til planprogram for Politiets nasjonale beredskapssenter på … Fortsett å lese Politiets beredskapssenter på Taraldrud i Ski

Høringsuttalelse til forslag om vern av Skibergfjell og Storås-Spirås

Høringsuttalelse til forslag om vern av Skibergfjell og Storås-Spirås Mottaker: Fylkesmannen i Vestfold Sendt: 12. juli 2016 Skibergfjell, Hof, deres ref. 2015/2063 Storås-Spirås, Andebu, deres ref. 2016/650 Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og er glade for at ferdsel med sykkel tillates på eksisterende stier i … Fortsett å lese Høringsuttalelse til forslag om vern av Skibergfjell og Storås-Spirås

Høringsuttalelse til forslag om vern av Tjongspollen i Bømlo

Høringsuttalelse til forslag om vern av Tjongspollen i Bømlo Deres ref. 2014/11264 Mottaker: Fylkesmannen i Hordaland Sendt: 12. juli 2016 Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at uberørt natur kan oppleves av både gående og syklende, tilsvarende friluftsloven § 2. Vi reagerer på at … Fortsett å lese Høringsuttalelse til forslag om vern av Tjongspollen i Bømlo