Bli med på stibyggerkurs i Trondheim eller Tromsø!

with Ingen kommentarer

NOTS arrangerer to stibyggerkurs i år – 10. – 11. juni i Trondheim og 26. – 27. august i Tromsø. Meld deg på nå!

Fra NOTS sitt stibyggingsprosjekt Pionéren i Oslo.
Fra NOTS sitt stibyggingsprosjekt Pionéren i Oslo.

I løpet av kurset får du en innføring i enkle byggeteknikker sånn at du ved kursavslutning er i stand til å tilrettelegge stier i ditt nærmiljø. Kursavgiften inkluderer også lunsj.

Kurset koster 500 kroner for medlemmer og 1.000 kroner for ikke-medlemmer.

Påmeldingsfrist for kurset i Trondheim er 1. juni

Påmeldingsfrist for kurset i Tromsø er 15. august.

For enklest mulig påmelding, bruk Vipps:

Vipps-kode: 18021

I meldingsfeltet skriver du:

  • Fullt navn
  • Telefonnummer
  • Epostadresse
  • Hvilket kurs du vil være med på (Trondheim eller Tromsø)

Har du ikke Vipps, kan du overføre penger til vår konto med detaljene over. Fint om du sender en melding til oss (se kontakt nedenfor) om du velger denne løsningen.

Ønsker du å melde deg inn i NOTS før du melder deg på kurset, kan du gjøre det her. Medlemskap i NOTS koster 200 kroner i 2017.

Kursene er et samarbeidsprosjekt med Rekkje Stiutvikling, og baserer seg på deres erfaringer samt NOTS sin stibyggerhåndbok. Rekkje har tilrettelagt stier og stått bak flere prosjekter på Vestlandet, og det er til glede for alle kursdeltakerne at vi har så så kompetente folk som kursledere.

Les mer om Rekkje Stiutvikling her.

Har du spørsmål angående kursene? Ta kontakt med Ola Olsen i NOTS.

Det blir forbudt å sykle Kjærlighetsstien

with Ingen kommentarer

Stortinget har bestemt at terrengsykling skal tillates i verneområder. Men det foreslås fortsatt forbud mot sykling på sti i nye naturreservater, som på denne tørre og fine stien i Fredrikstad. Vi vil prøve å få verneforskriften endret.

Bilder og video som ett av våre medlemmer har tatt viser en veldig fin, tørr og bærekraftig sti som tåler mye sykling. NOTS savner en god begrunnelse for å forby sykling på denne stien.

Les vårt brev til Klima- og miljødepartementet.

17858933_1858962690796425_640287187_o

Foto: Tommy Solvang, 9. april 2017

NOTS forklarer: El-sykkel ikke helt sidestilt med sykkel

with Ingen kommentarer

I april ble det bestemt at el-sykler kan brukes i utmark på like linje med vanlig sykkel. Men er det egentlig så enkelt?

«El-sykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler,» proklamerte regjeringen i en pressemelding 4. april 2017. Men når man graver i materien, framstår det som klart at det fremdeles er en forskjell på sykler med og uten hjelpemotor i utmark.

Den nye forskriften sier at «elektriske sykler kan brukes i utmark». Med elektriske sykler menes sykler som er utstyrt med hjelpemotor med maksimal nominell effekt på høyst 0,25 kW hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når sykkelen oppnår en hastighet på 25 km/t, eller tidligere hvis syklisten slutter å trå, men det tillates at sykkelen har fremdrift kun ved motorkraft opp til 6 km/t.

Friluftsloven

Ferdsel på el-sykkel omfattes imidlertid ikke av allemannsretten. Det vil si at friluftsloven § 2 om fri ferdsel ikke omfatter el-sykkel, og det er derfor fortsatt nødvendig med samtykke fra grunneier for å sykle på el-sykkel i utmark der det er lov å sykle på vanlig sykkel. I friluftlovens § 4 blir sykkel med hjelpemotor likestilt med motorvogn og hestekjøretøy, slik at grunneier fortsatt kan nedlegge forbud mot el-sykkel på privat veg.

Den enkelte kommune kan også stenge områder og traseer for el-sykler. Med vanlig sykkel kan man i kraft av allemannsretten imidlertid ferdes på veg og sti i utmark og over alt på fjellet.

Se friluftlovens §§ 2 og 4 her.

Les mer om allemannsretten her.

Trolig minimalt problem

Selv etter den nye forskriften vil det være opp til den enkelte grunneier om el-sykkel kan brukes til ferdsel i utmark og på private veger. NOTS tror at dette likevel vil føre til større aksept for el-sykler også på stiene, men at de aller fleste som vil benytte seg av regelendringen, blir å finne på vegene.

Stivettregler også for el-sykler

Regjeringens vedtak gjør at vi ønsker el-terrengsyklister velkommen på grus og sti, men husk at stivettreglene gjelder både dem med og uten hjelpemotor!

 

 

Foreslåtte naturvernområder fra Naturbase

with Ingen kommentarer

Naturbase har en liste over foreslåtte verneområder og mulighet for å laste ned data som viser områdenes geografiske utstrekning. Miljødirektoratet svarer slik på spørsmål om hvorfor nesten ingen av områdene som nå er på høring mangler i datasettet:

«I datasett Foreslåtte naturvernområder er det per i dag 125 områder. Noen av disse har vært lenge i prosess. Miljødirektoratet er klar over at det mangler en rekke verneforslag i datasettet. [..] Målet vårt er uansett at datasettet skal oppdateres raskt. Hensynet til å gjennomføre hurtige verneplanprosesser veier likevel tyngre enn å oppdatere datasettet.»


Sendt: 16. mars 2017

Når det gjelder datasettet Foreslåtte naturvernområder fra Naturbase, så er det bare 12 av (minst) 83 verneområder som er i prosess nå som man finner igjen avgrensningen på i dette datasettet. Altså områder hvor det er sendt ut oppstartsmelding, høring på verneforslag eller utvidelse/revisjon av verneforskrift.

Hva er Miljødirektoratets ambisjon når det gjelder oppdatering av denne innsynsmuligheten?

For oss i NOTS er tilgjengelighet på geodata som viser utstrekning og plassering av verneforslagene svært viktig for å kunne gi en god vurdering av stier som finnes i områdene. Mange av verneplankartene som følger oppstartsmeldinger og høringsbrev dekker små områder med få holdepunkter som gjør det vanskelig og tidkrevende å finne igjen på kart.


Henvendelsen er journalført, og har fått tildelt saksnummer 2015/313.

Nytt år, samme stivettregler

with Ingen kommentarer

Nytt år og nytt NOTS-styre. Hva skal vi gjøre i år?

Svaret er enkelt: Vi skal gjøre mer av det samme. 2016 var et av travleste årene noensinne for NOTS. For dere som synes tida går fort og 2016 allerede er et blekt minne, kan jeg minne dere om at 2016 var året da Stortingsmeldingen om friluftsliv kom. Der fastslås det at regelen skal være at sykling tillates i verneområder i Norge. Fram til nå, har det fungert sånn at forbud virker som normen. I 2017 starter prosessen med å endre reglene for nasjonalparker der det i dag er forbudt å sykle. Det betyr ikke at de automatisk vil bli tillatt å sykle over alt, for det er noen steder der det kanskje er nødvendig å begrense ferdsel. Men det betyr at disse begrensningene nå må grunngis på en mye bedre måte enn det som har vært praksis så langt

NOTS har ikke kapasitet til å følge opp alle forslag til nye verneområder og revidering av regelverket for eksisterende nasjonalparker. På nettsiden vår har vi lagt ut en oversikt over pågående høringsprosesser, og vi oppfordrer lokale syklister til å engasjere seg i høringene. Vi i NOTS bistår i prosessene ved behov.

Nå har det seg sånn at de aller færreste av oss har en nasjonalpark som nærmeste nabo, og dermed er det bare på en sjelden ferietur det er viktig for oss om det er lov å sykle eller ei. De fleste av oss terrengsyklister bruker stiene i nærområdet, og NOTS vil ha et fokus på bruken av disse. Du kommer sikkert til å høre oss gjenta til det kjedsommelige i hele år at det er viktig å huske på stivettreglene. Med en stadig økende interesse for terrengsykling, er det flere brukere på stien. Du som er medlem av NOTS, har allerede forstått at det er viktig å passe på de lokale stiene, og vi håper at du kan være ambassadør ovenfor de som er nye i terrengsykkelmiljøet. Forhåpentligvis er det ikke bare jeg som kommer til å si ”husk stivettreglene!” i år, men at jeg får hjelp av alle medlemmene til å spre dette budskapet.

Stivettreglene omfavner alle de viktige elementene vi som terrengsyklister må huske på. De maner respekt for andre brukere av stier og de sier noe om hvor og hvordan vi skal sykle. I fjor oppdaget jeg at syklister har pløyd over en myr på en av mine favorittstier, i stedet for å gå over en klopp ved siden av. Naturlig nok ble jeg ikke blid, fordi disse stiene bruker jeg ofte, og jeg vil at de skal bevares som de er nå. Riktig ferdsel gir oss også mer kredibilitet i møte med andre brukere, som ofte ser på syklister som bøller.

 

Stian Bergeland

Leder i NOTS

1 2 3 4 26