Opprop: Ja til nasjonalpark i Østmarka åpen for et aktivt friluftsliv – nei til utestenging og nye konflikter!

Initiativtakerne til nasjonalpark i Østmarka har gått hardt ut mot syklister i flere sammenhenger. De ønsker begrensninger og reguleringer – uten noen dialog med syklistene som en voksende brukergruppe. Vi sier ja til nasjonalpark i Østmarka åpen for et aktivt friluftsliv – nei til utestenging og nye konflikter. Med en sterkt voksende befolkning på alle … Fortsett å lese Opprop: Ja til nasjonalpark i Østmarka åpen for et aktivt friluftsliv – nei til utestenging og nye konflikter!

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark – Langsua nasjonalpark

I desember i fjor sendte NOTS inn sin høringsuttalse på verneforskriften for utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. Nå har Fylkesmannen i Oppland sendt oppsummering av høringen og tilrådning om utvidelse av nasjonalpark til Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet for naturforvaltning skal i sin tur sende sin tilrådning videre til Miljøverndepartementet. Et eventuelt vernevedtak er ventet i løpet … Fortsett å lese Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark – Langsua nasjonalpark

Forvaltningsplanen for Rondane og Dovre nasjonalpark er vedtatt

Direktoratet har vedtatt forslaget til Fylkesmennene i Oppland og Hedmark om ny forvaltningsplan for Rondane og Dovre nasjonalpark. Forslaget er vedtatt med bare noen få bemerkinger. NOTS sine høringsuttalelser er ikke tatt til følge, verken i Fylkesmennenes forslag til forvaltningsplan eller i Direktoratets vedtak. Det vil kun bli tillatt å sykle på et lite området … Fortsett å lese Forvaltningsplanen for Rondane og Dovre nasjonalpark er vedtatt

Rapport fra Miljødepartementet

1. mars var det også høringsfrist på Miljødepartementets "Høring på Rapport til Miljøverndepartementet om handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder" NOTS har sendt inn ett høringsuttalse med våre anmerkninger. Bakgrunnen for denne rapportene er Soria – Moria erklæringen hvor de tre regjeringspartiene sa: "Regjeringen vil legge frem en handlingsplan for bærekraftig bruk … Fortsett å lese Rapport fra Miljødepartementet