NOTS Oslo & Omegn har levert høringsuttalelse for de foreslåtte 8 nye naturreservatene i Oslo og Akershus.

Denne gangen er det ikke lagt inn et generelt forbud mot sykling slik vi erfarte ved forrige vernerunde, men til gjengjeld er det etter vårt synd avveket fra mandatet som forelå fra Miljøverndepartementet (Nå KLD) og man har dessuten utelatt å presentere et kunnskapsgrunnlag for å legge bånd på friluftslivet. Flere aktiviteter og idretter vil etter de foreslåtte forskriftene måtte søke Fylkesmannen. Det virker etter vårt syn unødvendig byråkratiserende.

Les høringsuttalelsen her: NOTS_høringsuttalelse_8_områder_naturreservat

Legg igjen en kommentar