Høringsuttalelser

with 2 kommentarer

NOTS arbeider med å ivareta forholdene for sykling i utmark og mener at avvik fra Friluftslovens hovedregel bare bør skje der det er sterke vernehensyn som tilsier at restriksjoner mot ferdsel med sykkel er nødvendig.

Listen under inneholder brev og høringsuttalelser fra NOTS sentralt og fra Oslo.

Vi har også en oversikt over kommende frister.

Nå er også maler for dere at skrive egne høringsinnspill vedlagt.

2016

Innspill oppstartsmelding forvaltningsplan for Langsua nasjonalpark

Helårstrasé Dølerud i Østmarka, Oslo kommune.

NOTS høringsuttalelse elsykkel 2016-11684

NOTS innspill oppstart utvidelse Rundkollen 2016-822-1

Innspill oppstart Herkjefthøgda, Sæteråsen-Tømmerås, Markenrud-Skibergfjell. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2014/2320. Sendt 7. februar 2016.

Innspill oppstart 5 områder (Redalen mfl). Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ref. 2015/9151. Sendt 7. februar 2016.

Innspill oppstart verneplanprosess for 8 områder i Telemark (Gjuvet mfl). Fylkesmannen i Telemark, ref. 2015/2114. Sendt 29. januar 2016.

Høringsuttalelse endring markaloven § 11. Klima- og miljødepartementet, ref. 15/2642. Sendt 8. januar 2016.

2015

Høringsuttalelse forskrift for kultursti langs Glomma. Sørum kommune, ref. 13/03344-23. Sendt 10. desember 2015.

Høringsuttalelse til forvaltningsplan for Nedre Timenes naturreservat. Fylkesmannen i Vest-Agder, ref. 2015/1288. Sendt 30. november 2015.

Innspill til forvaltningsplan for Seiland/Sievju nasjonalpark. Fylkesmannen i Finnmark, ref. 2012/3625. Sendt 29. november 2015.

Innspill oppstart arbeid med forskrift for kultursti langs Glomma. Sørum kommune, ref. 13/03344-21. Sendt 29. oktober 2015.

Høringsuttalelse forvaltningsplan Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ref. 2015/1516. Sendt 19. oktober 2015.

Brev til Klima- og miljødepartementet om tilrådning til skogvern høsten 2015. Sendt 6. oktober 2015.

Høringsuttalelse forvaltningsplan Breheimen. Fylkesmannen i Oppland, ref. 2015/4131. Sendt 5. oktober 2015.

Innspill til disposisjonsplan for Sørmarka friområde, Stavanger kommune. Sendt 28. august 2015.

Brev med innspill til ny stortingsmelding om friluftsliv 2016. Klima- og miljødepartementet. Sendt 24. august 2015.

Brev til Miljødirektoratet om innspill i etterkant av tilrådning om vern fra Fylkesmannen. Sendt 20. august 2015, journalført med saksnummer 2015/8527-1.

Høringsuttalelse Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområder i Kragerø kommune. Fylkesmannen i Telemark, ref. 2014/1140. Sendt 13. august 2015.

Høringsuttalelse Solbrålia og Augla i Sør-Fron kommune. Fylkesmannen i Oppland, ref. 2015/1888-5. Sendt 4. august 2015.

Høringsuttalelse Lavangselva i Balsfjord kommune. Fylkesmannen i Troms, ref. 2015/1454-13. Sendt 4. august 2015.

Høringsuttalelse Vikerfjell mfl. (9 områder). Fylkesmannen i Buskerud, ref. 2015/3030. Sendt 15. juli 2015.

Høringsuttalelse sti- og løypeplan for Rendalen kommune. Rendalen kommune, ref. 13/1557-161. Sendt 14. juli 2015.

Høringsuttalelse utvidelser av Gjerimåsan og Prestehesten. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2015/9526 M-NA. Sendt 14. juli 2015.

Høringsuttalelse Korpeknotten, Regimentsmyra og Neslundene i Fredrikstad, Linehøgda i Marker, Flåtten, Haakaas og Raknerud-Gimmingsrud i Trøgstad, Brattåsen i Rakkestad, Paulsbo i Halden og utvidelser av Vestfjella i Halden/Aremark og Berg i Eidsberg. Fylkesmannen i Østfold, ref. 15/2810. Sendt 8. juli 2015.

Høringsuttalelse Askilsåsen. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2009/6766. Sendt 2. juni 2015.

Høringsuttalelse Lynne. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2012/7365. Sendt 2. juni 2015.

Høringsuttalelse Granslia. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2015/1131. Sendt 2. juni 2015.

Høringsuttalelse Misterlia, Eldåa, Rokkåa, Veslehammerlia, Jukulen, Deifjellia og Slåttbråtåmyra. Fylkesmannen i Hedmark. Sendt 27. juni 2015.

Høringsuttalelse Tangvolla og Homla. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ref. 2015/1355. Sendt 23. juni 2015.

Høringsuttalelse Skarvatun. Fylkesmannen i Hordaland, ref. 2010/48811. Sendt 20. juni 2015.

Høringsuttalelse til utvidelse og opprettelse av Dregnismorki-Ytrismorki. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, ref. 2015/772. Sendt 18. juni 2015.

Høringsuttalelse Fimreiteåsen. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, ref. 2015/796. Sendt 18. juni 2015.

Høringsuttalelse Ljosådalen. Fylkesmannen i Aust-Agder, ref. 2010/4451. Sendt 17. juni 2015.

Høringsuttalelse Stuvåna og Eikelidalen. Fylkesmannen i Aust-Agder, ref. 2014/1250. Sendt 17. juni 2015.

Høringsuttalelse Langebergheia-Mannfallnuten. Fylkesmannen i Aust-Agder, ref. 2011/2754. Sendt 17. juni 2015.

Høringsuttalelse vern av Buvika, Gravhaugen, Aunskardet-Lakshølhaugen, Ramsås, Kvamsfjellet, Migaren (utvidelse), Nonshaugen (utvidelse), Guselva, Lødding og Gjevsjøen (utvidelse av Blåfjella-Skjækerfjell nasjonalpark). Fylkesmannen i Nord-Trondelag. Sendt 3. juni 2015.

Høringsuttalelser Trillingtjennane, Bratterudskogen, Brårfjell, Krølen og Minnesjø. Fylkesmannen i Telemark. Sendt 30. mai 2015.

Innspill til oppstart frivillig skogvern Askilsåsen i Sande kommune. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2009/6766 432.1. Sendt 13. mai 2015.

Høringsuttalelse Langvassbrenna naturreservat i Jevnaker. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2015/6918-1 M-NA. Sendt 11. mai 2015.

Innspill til oppstart utvidelse av Gjerimåsan og Prestehesten. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2015/7660-1 M-NA. Sendt 11. mai 2015.

Innspill til oppstart av arbeid med frivillig skogvern på Skarvatun i Kvinnherad kommune. Fylkesmannen i Hordaland, ref. 2010/48811. Sendt 11. mai 2015.

Høringsuttalelse Omnflug naturreservat i Notodden kommune. Fylkesmannen i Telemark, ref. 2015/473. Sendt 8. mai 2015.

Uttalelse til melding om oppstart av verneprosess i Solbrålia og Augla, Sør-Fron kommune. Fylkesmannen i Oppland, ref. 2015/1888-1. Sendt 7. mai 2015.

Høringsuttalelse vern av Burmannsfjell, Eikelifjell og Trolldalsfjell (Vasslausfjellet). Fylkesmannen i Telemark, ref. 2015/472. Sendt 15. april 2015.

Uttalelse til melding om oppstart av vern av skog for Langebergheia-Mannfallnuten i Froland og Birkenes kommuner. Fylkesmannen i Aust-Agder, ref. 2011/2754 / FMAAGGA. Sendt 22. mars 2015.

Uttalelse til melding om oppstart av verneprosess for et skogområde ved Lunde søndre i Lågendalen i Larvik kommune. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2012/7365. Sendt 22. mars 2015.

Uttalelse til melding om oppstart av verneprosess – frivillig vern av skog – Granslia i Hof kommune. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2015/1131. Sendt 21. mars 2015.

Høringsuttalelse Desiderialunden og Solgårdhavna i Sarpsborg. Fylkesmannen i Østfold, ref. 2014/7391 432.1 GHA. Sendt 21. mars 2015.

Uttalelse til melding om oppstart av verneplanprosess for fem områder i Telemark. Fylkesmannen i Telemark. Sendt 27. februar 2015.

2014

Høringsuttalelse forslag til vern av 8 områder som naturreservat i Oslomarka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2014/6854-20 M-NA. Sendt 13. juni 2014.

Høringsuttalelse: Sti- og løypeplan 2014-2017 i Hemsedal Kommune Sendt 20. februar 2014.

2013

Høyringsuttaling kring Brenslefjellet Naturreservat i Molde og Nesset kommunar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sendt 5. juli 2013.

Høringsuttalelse vern av fire friluftsområder etter Markaloven §11. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2013/3231-1 M-NA. Sendt 15. april 2013.

Høringsuttalelse vedr. retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2011/14722-22 M-FO. Sendt 20. februar 2013.

2010

Høringsuttalelse verneforslag og forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark. Fylkesmannen i Nordland. Sendt 11. oktober 2010.

Brev til Miljøverndepartementet som etterlyser en oversikt over ferdselsrestriksjoner i utmark. Sendt 4. juni 2010.

Høyringsuttaling kring verneforslag og utkast til forvaltningsplan for Folgefonna nasjonalpark. Fylkesmannen i Hordaland. Sendt 27. januar 2010.

2009

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Ormtjernkampen nasjonalpark. Fylkesmannen
 i
 Oppland. Sendt 16. desember 2009.

2008

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Reinheimen nasjonalpark. Kontaktutvalget for Reinheimen, Lesja kommune. Sendt 31. oktober 2008.

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Rondane og Dovre nasjonalparker. Fylkesmannen i Oppland. Sendt 4. februar 2008.

2007

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Jotunheimen nasjonalpark. Fylkesmannen i Oppland. Sendt 31. desember 2007.