Frist for å melde saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet er fire uker før møtet, altså 9. september. Endelig saksliste vil publiseres to uker før møtet, men vi regner med å legge ut en foreløbig saksliste tidligere.

Vi kommer tilbake til nøyaktig sted senere, men det vil bli i Oslo.

Følg med her for oppdatert informasjon.