Alle betalende NOTS-medlemmer ønskes velkomne til årsmøte onsdag 24. oktober kl. 19:00 på Bjøråsen skole i Oslo. Vær tidlig ute, dørene lukkes når møtet starter. Kart finner du her: gulesider.no

Har du ikke betalt kontingent i år? Ingen grunn til bekymring: det blir anledning til å betale årskontingent eller melde seg inn på møtet.

Medlemmer som ønsker å melde inn saker som de mener bør tas opp på årsmøtet må gjøre dette senest 27. september.
Sakene sendes til kontakt@nots.no.

Endelig saksliste vil bli publisert på http://www.nots.no innen 10. oktober.

Vel møtt!

Hilsen NOTS-styret