Innlegg

Inspirasjon fra Europa

NOTS har vært på den årlige samlingen til den europeiske terrengsykkelorganisasjonen IMBA Europe. Hva tar vi med oss hjem fra Portugal? NOTS er medlem av IMBA Europe, en paraplyorganisasjon som jobber for terrengsykling på europeisk nivå. Det er langt fra europeiske storbyer til lokale stier i Norge, men for NOTS har det vist seg viktig … Continue reading Inspirasjon fra Europa

Søknad om dispensasjon til å sykle i Spålen-Katnosa naturreservat

Til: Fylkesmannen i Oppland Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Buskerud, Miljødirektoratet NOTS søker om dispensasjon til å sykle spesifiserte stier i Spålen-Katnosa naturreservat i perioden juni–september 2017. NOTS ønsker med dette å vise at sykling ikke vil ha negative konsekvenser for naturverdiene i området, og at flere får muligheten til å oppleve … Continue reading Søknad om dispensasjon til å sykle i Spålen-Katnosa naturreservat

NOTS blogger: Slipp el-sykkelen fri! Eller?

I april ble det bestemt at el-sykler tillates i utmark. Er det grunn til bekymring, glede eller skuldertrekk? El-sykkelen har vekket sterke følelser langs hele emosjonsregisteret hos mange med forkjærlighet for sykling. Noen er henrykte, andre er skeptiske. Den første gruppa peker på folkehelsegevinsten og at flere vil bruke sykkel som transportmiddel i stedet for … Continue reading NOTS blogger: Slipp el-sykkelen fri! Eller?

Brev til Klima- og miljødepartementet 12. april 2017

Vi viser til Miljødirektoratets tilråding om vern av skog våren 2017, ref. 2017/3989. Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) ønsker å peke på noen forhold i tilrådningen. 1. Forholdet til generelle føringer om å åpne for sykling i verneområder Miljødirektoratet skriver at de i sin tilrådning til KLD har gjennomgått alle forskriftene: I forslag til forskrifter … Continue reading Brev til Klima- og miljødepartementet 12. april 2017