Innlegg

Høringsuttalelse forslag om vern av to områder i Kaupanger

Høringsuttalelse forslag om vern av to områder i Kaupanger Til: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Deres ref. 2016/2720- 432.1 Sendt 27. juni 2017 Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at uberørt natur kan oppleves av både gående og syklende, tilsvarende friluftsloven § 2. Men … Fortsett å lese Høringsuttalelse forslag om vern av to områder i Kaupanger

Søknad om dispensasjon til sykling i verneområder innenfor markagrensa

Til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sendt 14. juni 2017 NOTS søker om dispensasjon til å sykle spesifiserte stier i flere naturreservater innenfor markagrensa. NOTS ønsker med dette å vise at sykling ikke vil ha negative konsekvenser for naturverdiene i områdene, og at flere får muligheten til å oppleve disse fantastiske områdene. Verneforskriftene for områdene … Fortsett å lese Søknad om dispensasjon til sykling i verneområder innenfor markagrensa

Høringsuttalelse Halasbukjølen mfl. Hedmark

Høringsuttalelse vern Halasbukjølen mfl. i Hedmark Til: Fylkesmannen i Hedmark Sendt 19. mai 2017 Høringsuttalelse forslag om vern av følgende områder: Juvberget (utvidelse), ref. 2010/7792 Andrå, ref. 16/1393 Halasbukjølen, ref. 2014/8532 Svendstuøyene, ref. 2016/4524 Verdensløpet, ref. 2012/3995 Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) er positive til at skog vernes mot moderne maskinelt skogbruk og ønsker at … Fortsett å lese Høringsuttalelse Halasbukjølen mfl. Hedmark

Søknad om dispensasjon til å sykle i Spålen-Katnosa naturreservat

Til: Fylkesmannen i Oppland Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fylkesmannen i Buskerud, Miljødirektoratet NOTS søker om dispensasjon til å sykle spesifiserte stier i Spålen-Katnosa naturreservat i perioden juni–september 2017. NOTS ønsker med dette å vise at sykling ikke vil ha negative konsekvenser for naturverdiene i området, og at flere får muligheten til å oppleve … Fortsett å lese Søknad om dispensasjon til å sykle i Spålen-Katnosa naturreservat