Avisa Østlendingen har ikke svart på vår henvendelse om å publisere svarinnlegg til kommentaren «Stisykling ødelegger«, som stod på trykk 10. juni 2016. Vi gjengir derfor svaret vi ønsket på trykk, her. Oppdatering: Deler av svarinnlegget er publisert i Østlendingen 20. juni.

Jeg opplever naturen fra sykkelsetet

Hvordan man opplever naturen, er en individuell sak, og skal ikke defineres av enkeltpersoner. Jeg opplever naturen best fra sykkelen, og heldigvis forstår nå også regjeringen at det ikke kun finnes én måte å nyte friluftslivet på, og at terrengsykling ikke gjør mer skade på naturen enn fotgjengere.

Stortingsmeldingen om friluftsliv skal behandles til høsten, og det er gledelig å se at definisjonen over hva som er friluftsliv og hvordan naturen skal nytes, nå tar innover seg at det har kommet til flere brukergrupper slik at naturen kan oppleves av flere. Norske naturopplevelser skal med andre ord være inkluderende og ikke defineres av én spesifikk gruppe. Stortingsmeldingen gravlegger også en gang for alle myten om at sykling sliter mer på stier enn gange. Det er den totale belastningen som er problemet, og ikke syklister.

Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) og våre medlemmer er opptatt av gode naturopplevelser. Vi er, akkurat som fotgjengere, opptatt av at stier skal bevares og passes på slik at de som kommer etter oss, får den samme gode naturopplevelsen som oss.

NOTS har derfor utviklet stivettregler for syklister og vi tilrettelegger solide stier som tåler at de brukes mye av alle grupper. Med nye trender som bikepacking, beveger syklister seg lenger inn i skogen og sørger for å spre bruken og holde gamle kulturtråkk og –stier åpne. Norge gror igjen, og syklister bidrar på denne måten til å holde tradisjonsrike stier åpne, til glede for alle. Vi jobber også for at turistindustrien utvikler bærekraftige konsepter, og sånn vil det være plass til alle i de store norske skogene.

Stian Bergeland
Leder, NOTS