Styret i NOTS Oslo og Omegn

Styreleder:

Are Siland

Styremedlemmer:

Katrine Hofstad
Frode Kaafjeld
Lars Thomte
Joel Christensen
Esben Johansen

Kontakt: oslo@nots.no