Velkommen til NOTS Trondheim, her legger vi ut info som vi vurdere som spesielt viktig for alle som bruker og tar vare på stiene i Trondheim.

Kontakt: trondheim@nots.no

Startpunktet for alle som vil reparere, styrke eller etablere en sti er NOTS sin stibyggerhåndbok

Her er noen viktige kart du må kjenne til:

Hvem eier hva? En god dialog med grunneier eller de som måtte bestemme over området er absolutt nødvendig om du vil gjøre større endringer:

 

 

Foto Aleksander Jacobsen Foto Aleksander Jacobsen Foto Aleksander Jacobsen Foto Aleksander Jacobsen Foto Aleksander Jacobsen Foto Aleksander Jacobsen