Terrengsyklister er en ressurssterk del av befolkningen. Det vet vi i NOTS, for vi kjenner veldig mange av dere. Likevel risikerer vi som gruppe å miste ferdselsrettigheter fordi vi ikke har kapasitet å besvare de utallige forsøkene på innskrenke syklistenes muligheter til å ferdes i naturen på samme måte som andre brukergrupper. Er det din tur til å ta i et tak for fellesskapet nå?

Det er mulig vi i NOTS ikke er flinke nok til å bevise vår nødvendighet, og det er noe vi evaluerer fortløpende. Om du tar steget inn i dugnadsrekkene våre kan vi love et dedikert fellesskap, nye sykkelvenner, lærerike dager og kvelder, samt en bedre samvittighet.

Jevnlige nyhetsoppslag konkluderer med at dugnadsånden i Norge er på vikende front. Vi som individualistiske syklister er sikkert ikke noe unntak. Likevel kan vi ikke unngå å spørre hva som skal til for at engasjementet ditt blir enda større?

Etter å ha ledet NOTS i halvannet år, kan jeg ikke annet enn å konkludere med at NOTS også lider av en sviktende dugnadsånd. Men en organisasjon som NOTS lider kanskje enda mer enn andre fordi ressursgrunnlaget allerede er så lite. Vi har ikke kapasitet til å kjøpe inn tjenester som burde være dekket av frivillighet, og dermed må oppgaver i stedet settes på vent.

Jeg er heller opptatt av å finne ut om vi kan gjøre noe annerledes for å engasjere medlemsmassen. Det er mye å ta tak i, og mange av dugnadsoppgavene kan berøre din terrengsykkelhverdag direkte.

Vi har de siste årene slitt med å rekruttere medlemmer til sentralstyret, og i vårt største lokallag – Oslo & omegn – står fremdeles styreplasser tomme. Og det til tross for at et styreverv gir deg muligheten til å påvirke hvordan terrengsykling skal utøves i ditt nærområdet. Vi har det siste året hatt stående invitasjoner til å hjelpe Bærum kommune i konfliktområder og til å bidra til utviklingen av aktivitetsplanen for Akershus. Jeg ville tro at noen medlemmer har personlig interesse i å bli hørt i disse sakene, og uten at det nødvendigvis ville tatt så mye tid.

Ferdselsrettigheter

Min personlige erfaring er at det er vanskeligere å få folk til å bidra i pådriverarbeid. Likevel overrasker det meg at ingen engasjerer seg når det foreslås sykkelforbud i verneområde etter verneområde. Er det sånn at vi terrengsyklister egentlig er fornøyde så lenge det er tillatt å sykle i utmarksområdene nær urbane sentra, der vi stort sett bor? Er det kanskje her NOTS bør konsentrere innsatsen sin, mens turistnæringen og andre interessenter får fritt spillerom til å påvirke terrengsykkelagendaen i «utkantstrøkene»?

Stibygging

Jeg hadde kanskje trodd det skulle være enklere å skape engasjement rundt praktisk arbeid. En tilrettelagt sti er tross alt et mer håndfast bevis på at man har utrettet noe, og det skulle i utgangspunktet være enklere å mobilisere til dette. I år har det vært en bra oppslutning fra NOTS-hold rundt utviklingen av Skullerudprosjektet i Oslo. Likevel er det betenkelig at det ved hver dugnadsdag er de samme ivrige hodene som dukker opp. Samtidig opplever vi at det stadig etterlyses kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge sti for lokale forhold. Med det i bakhodet arrangerer vi altså stibyggercamp i Østmarka i Oslo i juni. Her kan NOTS-medlemmene lære grunnleggende kunnskap for tilrettelegging av bærekraftige stier.

Les mer om stibyggerkurset og hvordan du kan melde deg på her.

Oslo-styret

Det er heldigvis ikke sånn at vi står på bar bakke. Vi får hjelp til spesifikke oppgaver fra ivrige enkeltmedlemmer når vi ber om det. Men til slutt må jeg likevel appellere til dere som er i lokallaget vårt i Oslo & omegn. Oslo-styret har hatt en fantastisk kontinuitet de siste årene. Det har blitt lagt ned en bemerkelsesverdig jobb, og aktiviteter som GodTurGuiding og Skullerudprosjektet har vært til glede for alle oss lokallagsmedlemmer. Kontinuitet og et høyt aktivitetsnivå har dessverre sin pris. Som et av styremedlemmene nylig skrev på Terrengsykkel-forumet: «Vi er mange som har brent lyset i begge ender i etterhvert ganske lang tid nå, og selv om engasjementet fortsatt er der, så er nye krefter gull verdt.»

NOTS Oslo & omegn har fått lov av årsmøtet til å supplere styret i fortløpende. Er du nysgjerrig på hva det dreier seg om, skriv til oss på kontakt@nots.no. Vil du starte NOTS lokallag der du bor, eller har andre ideer for hvordan vi kan engasjere medlemsmassen, ønsker vi også å høre fra deg, enten på epost eller på vår Facebook-side: https://www.facebook.com/NOTS.no/

Stian Bergeland
Leder, NOTS