NOTS Oslo og omegn har fått en gave på 600.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å prosjektere og bygge en dedikert terrengsykkelløype ved Skullerud! Målet er å skape en arena for fysisk aktivitet, glede ved mestring og hensynsfull adferd. En spennende løype som skal tåle bruk av mange syklister og trekke stisyklister bort grusen og fra vanlige stier. Dermed håper vi å redusere konflikter med turgåere. Løypa skal være åpen for alle, men også brukes til organisert opplæring og trening i regi av Frøy (lokal sykkelklubb), NOTS og andre.

Inspirasjonen til prosjektet er hentet fra Arendal singeltrack/Tungvekteren – en 8 km tilrettelagt løype rett utenfor byen. Se http://arendalsingletrack.wordpress.com/tungvekteren/

Tanken er å anlegge løypa som en treningstrasé, men også slik at den blir en innfallsport for stisykling til Østmarka parallelt med de vanlige, blåmerkede stiene. Det skal legges spesielt til rette for at løypa kan brukes av barn og unge. Vi ser for oss flere ulike trasévalg, tilpasset ferdighetsnivå og alder. Kanskje kan deler av løypa gå inn i Frøys rundbane-trasé og Terrengsykkelrittet?

NOTS vil invitere Frøy og andre til å delta i planleggingen. Arbeidet starter med en idédugnad på Skullerudstua i juni. NOTS-medlemmer og andre er velkomne til å bidra med innspill, kom gjerne med disse på epost til oslo@nots.no.

– Vi er svært glade og takknemlige for at Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjektet vårt. Gavetildelingen viser at vårt arbeid med god adferd og tilrettelegging for terrengsykling i samarbeid med andre brukergrupper blir verdsatt. Vi skal møte stiftelsen neste uke, og kommer til å sykle hele veien fra banken til Skullerud med et stort smil om munnen! sier Øyvind Rørslett, en glad lokallagsleder i NOTS.

Men skal NOTS lage rundbaneløyper for konkurranse, spør du kanskje?
– Nei, vi er en interesseorganisasjon for uorganiserte terrengsyklister. Men vi trenger å samarbeide om gode løsninger og ser dette som en spennende mulighet. Kanskje kan løype tjene flere formål.

Vil ikke løypa bli brukt av våre motstandere til å forby oss å sykle på vanlig sti?
– Hadde vi ikke hatt så tydelig og bred støtte mot stisykkelforbud i Marka, kunne det være en fare. I Friluftsrådets arbeidsgruppe for sykling i Marka har flere luftet tanken på at det ved de viktigste innfallsportene kan lages alternative traséer for stisyklister – som et frivillig og mer bærekraftig alternativ til både grusvei og blåsti. Gaven gir oss en unik mulighet til å prøve ut nye løsninger.

3ynspunkter om “NOTS har fått 600.000 til terrengsykkel-løype i Østmarka!

Kommentarer stengt.