Vil du lære å tilrettelegge sti for terrengsykling? Bli med på stibyggercamp i Østmarka i Oslo 17. – 19. juni!

 

Som en avslutning på Skullerudprosjektet inviterer NOTS til stibyggercamp i Skullerudåsen der vi viser fram Pionéren og det vi har fått til og samtidig åpner en ny fenomenal nedkjøring i åsen som et verdig punktum for nærmere to års arbeid.

 

Det vil bli guidet sykling, stibygging og leirliv. NOTS vil sette opp sin stibyggerlavvo der vi serverer lunsj og grillmiddag. Deltakere kan overnatte i eget telt eller bare være med på den organiserte aktiviteten.

 

Vi vil i løpet av helgen bygge sti der vi bruker all kunnskapen vi har fra prosjektet. Vi vil befare terreng og vise hvor sti bør gå og hvordan man best bruker terrengets naturlige styrker og tråkk som finnes i det. Det blir tørrmuring og klopping med treplugger, innføring i kreativ bruk av enkle taljer og stropper i tillegg til demonstrasjon av tunge redskaper og egenkomponerte anretninger. Disse vil være mulig å bestille fra vår verkstedmester i etterkant.

 

Målet med campen er å vise hvordan det er mulig å utvikle bærekraftig sykkelsti som ivaretar kulturlandskapet. Vår tanke er at hvis vi får ting til å fungere i de travleste områdene rundt Oslo, viser vi vei for resten av landet.

 

Opplegget koster 350 kroner for NOTS-medlemmer og inkluderer alle måltider.

Destinasjoner, kommuner og utbyggere kan være med på et tilrettelagt opplegg for 1950,- kroner per deltaker.

 

Tidspunkt: 17-19 juni.

Sted: Skullerudåsen, Østmarka i Oslo

Oppmøte: Rustadsaga utfartsparkering (ved Skullerud skole) fredag 17. juni kl. 17.00

Påmelding: Bindende via Vipps, med merknad «Stibyggercamp». Påmeldingsfrist 11. juni. NOTS setter ikke noe deltakertak i utgangspunktet, men vil stoppe påmelding om antall påmeldte blir utfordrende.

Faktura kan sendes etter avtale.

VIPPS INFO: NOTS Oslo 13077

Overnatting: Deltakere ordner selv overnatting, enten i campen eller utenom. NOTS setter opp campområde, og det er mulig å sette opp telt der.

Spørsmål: Ta kontakt med Bjørn Enoksen på epost (bjorn.enoksen@nots.no) eller telefon (92 06 83 60).

Et synspunkt om “NOTS inviterer til stibyggercamp

Kommentarer stengt.