Fra en av medlemmene våre har vi fått spørsmålet om det ikke er litt mye fokus på Østmarka. Hva med Nordmarka og Bærumsmarka?

Ja, det er mye Østmarka nå så vi skjønner spørsmålet. NOTS Oslo og omegn har dog lagt klopper i Nordmarka i sesongene 2011 og 2012. I år fokuserer vi på Østmarka (Trulsrunden og Smørholet). Det har vært foreslått at vi i neste sesong bør se på Lillomarka.

Søknaden om midler til en tilrettelagt løype må ses i sammenheng med kritikken mot stislitasje knyttet til ritt. Det er flest ritt i Østmarka bl.a. fordi Løvenskiold nekter ritt på sine eiendommer i Nordmarka.

Vi har bra dialog med Sportsklubben Rye. De har fått midler til opparbeiding av rundbaneløype ved Langsetløkka (Kjelsås). Vi har hatt felles dugnader med dem for klopping ved Høgåsen og kraftlinje-traséen Hammeren-Grinda. Vi håper å fortsette det samarbeidet.

NOTS deltar også i Friluftsrådets arbeidsgruppe «Sykling i Marka» – der ser man på alle deler av Oslomarka.

Generelt er vi avhengig av engasjement og deltakelse fra medlemmene våre når det gjelder kloppeprosjekter. Har DU konkrete forslag, er det lov å komme med dem. Helst tegnet inn på kart og beskrevet (antall, lengde) og hva slags sti/bruk. Dette vil da være grunnlag for vår søknad overfor grunneier (oftest Oslo kommune) og dialog med DNT hvis det er blåsti. Vi har en del midler i stifondet til å finansiere materialene. Klopping må skje på dugnad.