NOTS valgte nytt styre på årsmøtet 14. februar 2018.

Det nye styret består av følgende personer:

 • Leder Christian Jensen (for 2 år)
 • Nestleder Lars Thomte (for 2 år)
 • Styremedlem Morten Bertelsen (for 2 år)
  Styremedlem Erik Skontorp Hognes (for 1 år)
 • Styremedlem Tore B Lundemo  (for 2 år)
 • Styremedlem Daniel Dobrev (for 1 år)
 • Styremedlem Trym Enger (ikke på valg)
 • Styremedlem Stian Sæthre (ikke på valg)

  Varamedlem Rune Kyllenstjerna (for 1 år)

 • Varamedlem Arne Bøe (for 1 år)
 • Varamedlem Kjell Ivar Moland (for 1 år)

Litt om bakgrunnen til styret:

Leder Christian Jensen (35 år) kommer fra Orkanger. Han har mye erfaring med organisasjonsarbeid og har sittet som leder i flere utvalg og styrer. Han har særlig tanker om hvilken retning NOTS bør utvikles i som sammenfaller med NOTS sin strategi fra tidligere år.

Nestleder Lars Thomte (46 år) er styremedlem i NOTS Oslo & omegn og har en variert bakgrunn med bred erfaring fra organisasjonsarbeid. Han har bred kompetanse på digital kommunikasjon og ønsker mer ansvar for utviklingen av organisasjonen.

Styremedlem Morten Bertelsen (42 år) mangeårig NOTS-medlem, lang org. Erfaring og jobber som journalist i Dagens Næringsliv.

Styremedlem Erik Skontorp Hognes (Trondheim) er styremedlem/nestleder i NOTS Trondheim.

Styremedlem Tore B Lundemo kommer fra styret i NOTS Drammen.

Styremedlem Daniel Dobrev (27 år) bor i Oslo og betegner seg selv som en praktiker og en som liker å få ting gjort. God organisasjonserfaring.

Styremedlem Trym Enger (Nannestad) ble valgt inn i 2017, og fortsetter i styret.

Styremedlem Stian Sæthre (Oslo) ble valgt inn i 2017, og fortsetter i styret.

 

Les protokollen fra årsmøtet her.