Nytt år og nytt NOTS-styre. Hva skal vi gjøre i år?

Svaret er enkelt: Vi skal gjøre mer av det samme. 2016 var et av travleste årene noen sinne for NOTS. For dere som synes tida går fort og 2016 allerede er et blekt minne, kan jeg minne dere om at 2016 var året da Stortingsmeldingen om friluftsliv kom. Der fastslås det at regelen skal være at sykling tillates i verneområder i Norge. Fram til nå, har det fungert sånn at forbud virker som normen. I 2017 starter prosessen med å endre reglene for nasjonalparker der det i dag er forbudt å sykle. Det betyr ikke at de automatisk vil bli tillatt å sykle over alt, for det er noen steder der det kanskje er nødvendig å begrense ferdsel. Men det betyr at disse begrensningene nå må grunngis på en mye bedre måte enn det som har vært praksis så langt

NOTS har ikke kapasitet til å følge opp alle forslag til nye verneområder og revidering av regelverket for eksisterende nasjonalparker. På nettsiden vår har vi lagt ut en oversikt over pågående høringsprosesser, og vi oppfordrer lokale syklister til å engasjere seg i høringene. Vi i NOTS bistår i prosessene ved behov.

Nå har det seg sånn at de aller færreste av oss har en nasjonalpark som nærmeste nabo, og dermed er det bare på en sjelden ferietur det er viktig for oss om det er lov å sykle eller ei. De fleste av oss terrengsyklister bruker stiene i nærområdet, og NOTS vil ha et fokus på bruken av disse. Du kommer sikkert til å høre oss gjenta til det kjedsommelige i hele år at det er viktig å huske på stivettreglene. Med en stadig økende interesse for terrengsykling, er det flere brukere på stien. Du som er medlem av NOTS, har allerede forstått at det er viktig å passe på de lokale stiene, og vi håper at du kan være ambassadør ovenfor de som er nye i terrengsykkelmiljøet. Forhåpentligvis er det ikke bare jeg som kommer til å si «husk stivettreglene!» i år, men at jeg får hjelp av alle medlemmene til å spre dette budskapet.

Stivettreglene omfavner alle de viktige elementene vi som terrengsyklister må huske på. De maner respekt for andre brukere av stier og de sier noe om hvor og hvordan vi skal sykle. I fjor oppdaget jeg at syklister har pløyd over en myr på en av mine favorittstier, i stedet for å gå over en klopp ved siden av. Naturlig nok ble jeg ikke blid, fordi disse stiene bruker jeg ofte, og jeg vil at de skal bevares som de er nå. Riktig ferdsel gir oss også mer kredibilitet i møte med andre brukere, som ofte ser på syklister som bøller.

Stian Bergeland
Leder, NOTS