2014

Høringsuttalelse forslag til vern av 8 områder som naturreservat i Oslomarka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2014/6854-20 M-NA. Sendt 13. juni 2014.

Høringsuttalelse: Sti- og løypeplan 2014-2017 i Hemsedal Kommune Sendt 20. februar 2014.

2013

Høyringsuttaling kring Brenslefjellet Naturreservat i Molde og Nesset kommunar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sendt 5. juli 2013.

Høringsuttalelse vern av fire friluftsområder etter Markaloven §11. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2013/3231-1 M-NA. Sendt 15. april 2013.

Høringsuttalelse vedr. retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ref. 2011/14722-22 M-FO. Sendt 20. februar 2013.

2010

Høringsuttalelse verneforslag og forvaltningsplan for Sjunkhatten nasjonalpark. Fylkesmannen i Nordland. Sendt 11. oktober 2010.

Brev til Miljøverndepartementet som etterlyser en oversikt over ferdselsrestriksjoner i utmark. Sendt 4. juni 2010.

Høyringsuttaling kring verneforslag og utkast til forvaltningsplan for Folgefonna nasjonalpark. Fylkesmannen i Hordaland. Sendt 27. januar 2010.

2009

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Ormtjernkampen nasjonalpark. Fylkesmannen i Oppland. Sendt 16. desember 2009.

2008

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Reinheimen nasjonalpark. Kontaktutvalget for Reinheimen, Lesja kommune. Sendt 31. oktober 2008.

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Rondane og Dovre nasjonalparker. Fylkesmannen i Oppland. Sendt 4. februar 2008.

2007

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Jotunheimen nasjonalpark. Fylkesmannen i Oppland. Sendt 31. desember 2007.

Høringsuttalelse forvaltningsplan for Reinheimen nasjonalpark. Sendt 10. mars 2007.