Innspill til planprogram for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Justis- og beredskapsdepartementet. Sendt 5. desember 2016.

Høringsuttalelse til forslag om vern av Tjongspollen i Bømlo. Fylkesmannen i Hordaland. Sendt 12. juli 2016.

Høringsuttalelse til forslag om vern av Skibergfjell og Storås-Spirås. Fylkesmannen i Vestfold. Sendt 12. juli 2016.

Høringsuttalelse skogvern samlet for 16 områder i Hedmark. Fylkesmannen i Hedmark. Sendt 11. juli 2016.

Høringsuttalelse 12 områder i Aust- og Vest-Agder, deriblant utvidelser av Navassfjell og Nedre Timenes Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Sendt: 11. juli 2016.

Høringsuttalelse forslag om vern av fem områder i Oppland, deriblant Øytjernet og Nørstebøberget. Fylkesmannen i Oppland. Sendt 11. juli 2016.

Helårstrasé Dølerud i Østmarka, Oslo kommune. Sendt 3. juli 2016.

Innspill til oppstart utvidelse av Hagahogget naturreservat i Asker, ref. 2016/7600-1 M-NA. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sendt 29. april 2016.

Innspill til oppstart utvidelse av Kile og Nedre Timenes naturreservater. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Sendt 29. april 2016.

Høringsuttalelse til forslag om vern av Fjellstulfjellet og Raudtjernfjellet. Fylkesmannen Buskerud/Telemark. Sendt 15. april 2016.

Høringsuttalelse utvidelse av Nygårdsmyra naturreservat. Fylkesmannen i Hedmark. Sendt 15. april 2016.

Høringsuttalelse til forslag om utvidelse av Prestaksla naturreservat i Nesset kommune, ref: 2014/3985/OLBE/432.4. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sendt: 15. april 2016.

Innspill til oppstart utvidelse av Navassfjell naturreservat Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Sendt: 15. april 2016.

Høringsuttalelse til forslag om vern av Solfrittkroken i Stor-Elvdal kommune,
ref. 2014/8342-6. Fylkesmannen i Hedmark. Sendt 15. april 2106.

Innspill til oppstart med verneplan for Åkre og Vikaneset. Fylkesmannen i Hordaland. Sendt 1. april 2016.

Innspill til oppstart om verneplan for fem skogområder i Nord-Trøndelag. Sendt 1. april 2016.

Innspill oppstartsmelding forvaltningsplan for Langsua nasjonalpark. Langsua nasjonalparkstyre. Sendt 17. mars 2016.

Høringsuttalelse el-sykkel 2016-11684. Miljødirektoratet. Sendt 29. februar 2016.

Innspill oppstart utvidelse Rundkollen 2016-822-1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sendt 18. februar 2016.

Innspill oppstart Herkjefthøgda, Sæteråsen-Tømmerås, Markenrud-Skibergfjell. Fylkesmannen i Vestfold, ref. 2014/2320. Sendt 7. februar 2016.

Innspill oppstart 5 områder (Redalen mfl). Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, ref. 2015/9151. Sendt 7. februar 2016.

Innspill oppstart verneplanprosess for 8 områder i Telemark (Gjuvet mfl). Fylkesmannen i Telemark, ref. 2015/2114. Sendt 29. januar 2016.

Høringsuttalelse endring markaloven § 11. Klima- og miljødepartementet, ref. 15/2642. Sendt 8. januar 2016.