1. mars var det høringsfrist for redvidering av forvaltningsplanen for Reinheim nasjonalpark.

I «Forskrift om verneplan for Reinheimen» står det bla: «Sykling, bruk av hundespann og hest Sykling, organisert køyring med hundespann og organisert bruk av hest er berre lov på veg, trasé eller i område som er godkjend for slik bruk i forvaltningsplanen. Bruk av hest til kløving og gjeting er tillate.»

NOTS har sendt inn en høringsuttalse hvor vi argumenterer for at sykling ikke skal forbys å generelt grunnlag.

Reinheim er et område hvor det er lite sykling og NOTS har bedt om at uorganisert sykling blir tillatt i nasjonalparken. Hvis vi ikke får gehør for en generell tillatelse til sykling i Reinheim, så vil det nest beste være å få godkjent noen traséer.

Hvis noen har forslag til traséer til sykling eller andre innspill så tar vi de i mot med åpne armer.

Link til Direktoratets for naturforvaltning sin Reinheimside: http://www.dirnat.no/reinheimen/

Takk til esp på forumet på terrengsykkel.no for å ha gjort oss oppmerksom på denne høringen.