Forrige torsdag kom meldingen fra kommunen: NOTS får tillatelse til å gjennomføre Skullerudprosjektet. Dermed blir det en spennende sommer å være stibygger i Østmarka.

NOTS pålegges i tillatelsen å holde kommunen jevnlig oppdatert med utviklingen i prosjektet og fikk ikke tillatelse å sette opp permanent eller flyttende stibyggercamp. Når det kommer til selve gjennomføringen av stiarbeidet har vi imidlertid fått gehør på stort sett alt vi har søkt om. Løyve til permanent camp ble kun søkt om for å ha dette som en mulighet. Lokallaget har siden kommet fram til at noen form for permanent camp, med risikoen det innebærer for tyveri og hærverk, ikke er noe å satse på. Stisabotørene som for tiden er aktive rundt Østmarksetra er med på å gjøre dette klart.

Punktet om merking er til dels komplisert, og her vil NOTS komme fram til en løsning i kommunikasjon med Bymiljøetaten i løpet av sommeren. En del av denne merkingen vil uansett bli digital, og være å finne på en ny nettside som snarlig presenteres.

Skullerudprosjektet vil gjennomføres med betalt arbeidsledelse, en liten kjerne av frilans stiarbeidere og ulike tiltak for å oppmuntre dugnadsånden. Det blir premiering av dugnadsinnsats, der hver time med arbeid teller som et lodd, og større og mindre stibyggercamper som er tillatt innenfor rammene av friluftsloven. NOTS viderefører dessuten konseptet fra i fjor med guidet sykling med lettere stiarbeid underveis, i år med egen vignett. Årets første Stibyggertur arrangeres allerede førstkommende helg, og legges ut som arrangement med påmelding på vår Facebook-gruppe.

Søknads tillatelse

 

Et synspunkt om “Skullerudsøknaden godkjent

Kommentarer stengt.