Velkommen til NOTS Trondheim, her legger vi ut info for alle som bruker og tar vare på stiene i Trondheim.

Kontakt: trondheim@nots.no

En viktig ressurs for de som vil finn gode stier rundt Trondheim (og hele Norge) er dette kartet: www.mtbmap.no

NOTS Trondheim har også en Facebook side, via denne siden innkaller vi blant annet til dugnader og God Tur Guiding, så meld deg inn der for å holdes oppdatert om slikt: Lenke til vår Facebook side

NOTS Trondheim og styrking av stier. I dette dokumentet kan du se planene våre for 2018. Her trenger vi alltid flere til å bidra. Alt fra bidrag med godt humør til rå muskelkraft, her er det oppgaver nok til alle! Følg med på FB siden vår for når det er dugnad. Startpunktet for alle som vil styrke stier er denne: NOTS sin stibyggerhåndbok

Her er noen viktige kart du må kjenne til:

Hvem eier hva? En god dialog med grunneier, eller de som måtte bestemme over området, er absolutt nødvendig om du vil gjøre større endringer:

Stistyrking 2018,

Høsten 2018 har vært en veldig god dugnadsperiode dder vi hovedsaklig har jobbet med stiene Udbye og Nøtteknekkeren (se kart). I tillegg er det gjort MYE arbeid på andre stier i Bymark aog andre markaområder i Trondheim.

Fra arbeidet på Udbye stien, foreløpig resultat. Allerede gått fra «bunnløs» gjørme til en steinsatt og drenert sti man kan i småsko på. Grøfta på venstre side er også NOTS sitt arbeid. :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøtteknekkeren før NOTS Troneheim var derEksempel fra Nøtteknekkeren, før og etter klopping og drenering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere bilder fra våre dugnader og stibyggerkurs

Foto Aleksander Jacobsen Foto Aleksander Jacobsen Foto Aleksander Jacobsen Foto Aleksander Jacobsen Foto Aleksander Jacobsen Foto Aleksander Jacobsen