Kjærlighetsstien mellom Frognerseteren og Midtstuen er mye brukt til utforsykling. Det er delte meninger om denne bruken. “Kjærlighetsstien” er en tradisjonsrik blåmerket sti som har vært mye brukt, spesielt av lokale turgåere. Både NOTS, DNT og kommunen har mottatt klager fra brukere som nå opplever stien som et idrettsanlegg og synes det er skummelt å kanskje møte syklende som kan komme i opp til 55 km/t i de raskeste partiene nedover Styggedalen. Etter et møte med Oslo kommune og DNT fikk NOTS Oslo og omegn i oppdrag å kikke på saken.

Før var Kjærlighetsstien “off-limits”

Det har i over tjue år utviklet seg et utformiljø som bruker banen til Frognerseteren og sykler sti til Midtstuen. Det ble først brukt umerkete stier og det ble laget hopp, North Shore-elementer og doserte svinger inne i skogen. På begynnelsen av 2000-tallet hadde man gode alternativer. Men så skulle Midtstubakken bygges ut til ski-VM 2011. Stiene som ble brukt til utforsykling ble avskåret og stengt. Da T-banen åpnet igjen var dh-syklende tilbake og begynte å bruke Kjærlighetsstien.

Før utbyggingen respekterte de fleste en uskreven regel om å ikke sykle Kjærlighetsstien, men etter utbyggingen hadde flere av de opprinnelige stiene grodd igjen eller blitt mindre spennende å sykle på grunn av terrengendringer og bredere konkurranseskiløyper. Friluftsetaten var villige til å kompensere med nye stier for dh-sykling etter at mye forsvant i det nye anlegget. Det var også snakk om å bidra med midler til bygging av løyper av mer permanent karakter og utbyggingen var skissert å pågå parallelt med utbyggingen av ski- og hoppanleggene.

Sommeren 2012 åpnet Tryvann sommerpark et tilbud for heisbasert utforsykling i Tryvannskleiva. Disse løypene gir få utfordringer og egner seg best for nybegynnere og events. I 2013 endret Tryvann åpningstidene, og organisert utfortrening har også blitt lagt til Frognerseteren.

Miljøet trives fortsatt med T-banen og Midtstulia hvor Kjærlighetsstien er den eneveldende favoritten.

Holmenkollen Trail Corp

NOTS tok turen for å møte dh-miljøet og se og lytte. Det var gøy å sykle gjennom Kjærlighetsstien og andre stier i områder sammen med utfor-friskusene. Mange syklende, som kom i bølger hver gang T-banen ankom, og god stemning.

Vi fikk et klart inntrykk av hvorfor Kjærlighetsstien er en populær sti; lett tilgjengelig med T-banen, passelig utfordring for alle og gøy også for viderekomne. Veldig bra fall-linje helt fra topp til bunn. Det er nok litt ulik opplevelse av om sykling på stien er et problem for gående, men forståelsen for at noen synes syklende kommer brått på og at noen av elementene ikke er like populære blant DNT og alle gående var der.

Miljøet er selvgående og ønsker å vise at de har en ansvarlig innstilling til det de gjør, tross alt. I bladet Fri Flyt nr. 97 (i skrivende stund siste nummer) kan du lese mer om sykkelmiljøet i Frognerseteren.

Hva vil NOTS?

Vi i NOTS vil være en interesseorganisasjon for alle syklister, og DH-sykling fra Frognerseteren til Midtstuen er en unik og populær mulighet. Denne ønsker vi skal ivaretas og utvikles. Samtidig er vi i NOTS opptatt av at konflikter ikke må få utvikle seg – faren for generelle forbud/reguleringer mot sykling er til stede. NOTS står for dialog og samarbeid.

Hva ønsker vi i dialog med kommunen som er grunneier og DNT Oslo og Omegn som forvalter den blåmerkede stien? Vi luftet mandag noen scenarier for Kjærlighetsstien, og kanskje finnes det flere muligheter:

  • Fortsatt sambruk – med fortsatt konflikt som sannsynlig resultat. Små grep kan gjøres, som f.eks. å tynne vegetasjonen gjennom siktlinjene i uoversiktlige svinger.
  • Selvpålagte tidsbegrensninger.
  • Stien stenges for sykling; nye og alternative stier opparbeides.
  • Stien “nedlegges” som blåmerket rute.
  • Ny blåsti opparbeides parallelt.

Indirekte, avlastende løsninger:

  • Oppfordre Tryvann Sommerpark til å justere sine åpningstider.
  • Påvirke beslutningstagere til å akseptere fast heisbasert sykling i Wüllerløypene hvor terrenget er brattere.

Dersom NOTS skal ta noen rolle i dette er vi avhengig av deltakelse og innspill fra brukerne: At de engasjerer seg gjennom NOTS. Kanskje kan vi sette ned en DH-arbeidsgruppe sammen? NOTS kan bidra med kontakter inn mot kommunen, DNT og andre, og vi kan hjelpe til med planlegging og å skaffe penger. Tiltak i løypa må fortsatt baseres på dugnader etter avtale med grunneier. Vi mener kommunen har en forpliktelse til å følge opp løftene om stier eller løyper for dh-sykling i området.

Vi har spilt ut noen forslag på Facebook-gruppa til Sætern-miljøet. Kommer det bra respons der, tar vi kontakt med kommunen og DNT for å diskutere.