Mange av våre medlemmer bidrar til å lage turkart over egnede stier for sykling.
Mest utbredt er MTBMap.no, som baserer seg på kartdata fra OpenStreetMap.

Et godt nettsted for å finne tips om flotte stier er Trailguide.

Vi bidrar til å oppdatere offentlige kart hos Kartverket via rettikartet.no. Dette kartgrunnlaget benyttes blant annet i vernekart, reguleringsplaner, hogstmeldinger, osv. Ved å gjøre stier kjent bidrar vi til at stier blir brukt og tas vare på.

Flere av lokallagene inviterer til fellesturer; GodTurGuiding (GTG).
Se mer under nots.no/category/gtg/.