NOTS holder årsmøtet for 2015 torsdag 12. november kl. 18.00 i Parkveien 53B i Oslo. Ring på hos SGB Storløkken.

Bor du utenbys og ønsker å delta? Gi oss beskjed så fort som mulig på kontakt@nots.no, så vi kan opprette en linje på Skype.

Nå er regnskapet oppdatert med revisorerklæring.

Dokumenter til årsmøtet er som følger:

Årsmøte NOTS 2015 – saksliste og saksdokumenter
Årsberetning 2015
Regnskap 2014-2015 med revisorerklæring
Arbeidsplan 2016
Budsjett 2015-16
NOTS Visjon 2020