Et forslag til vern av fire friluftslivsområder har vært ute på høring. Informasjon om verneprosessen finnes på Fylkesmannens side om verneforslag i Marka. Områdene er de første av i alt 28 områder i pågående verneplanarbeid etter markalovens § 11.

NOTS lokallag Oslo og omegn ønsker at skog vernes og forvaltes med friluftsopplevelser som formål, men uttaler i svaret at restriksjoner mot ferdsel på sykkel i Marka ikke er berettiget, verken ut i fra allemannsretten eller i forhold til påståtte problemer terrengsykling forårsaker, herunder naturslitasje og konflikter med andre brukergrupper.

Les hele høringsuttalelsen: NOTS uttalelse vern av fire friluftsområder 2013.04.15

3ynspunkter om “Vern av friluftslivsområder etter Markaloven

Kommentarer stengt.