24. februar 2019

Hva mener NOTS om elsykling?

Foto: Olav Olsen Bruk av elsykkel i utmark har vært heftig diskutert i lang tid. Stortinget hadde nylig en høringskomitè om forslaget til endring av markaloven. […]
22. februar 2019

Det nytter å si fra!

NOTS Oslo og Omegn ved Esben Johansen, har ved flere anledninger klaget på oppryddingen av en sti ved Sandermosen stasjon etter fjorårets hogst i området. Stien […]
17. februar 2019

Vettregler for vintersykling

13. april 2016

En liten bønn fra en hundeeier

6. mars 2016

NOTS har levert høringssvar i saken om el-sykler i utmark

15. desember 2015

Sparebankstiftelsen DNB gir 280.000 til videre arbeid med Pionéren

5. november 2015

Studium av ferdsel i verneområder

30. oktober 2015

Forbud mot sykling på kultursti langs Glomma

7. juni 2015

Ta vare på stiene i Østmarka!