Stortinget har bestemt at terrengsykling skal tillates i verneområder. Men det foreslås fortsatt forbud mot sykling på sti i nye naturreservater, som på denne tørre og fine stien i Fredrikstad. Vi vil prøve å få verneforskriften endret.

Bilder og video som ett av våre medlemmer har tatt viser en veldig fin, tørr og bærekraftig sti som tåler mye sykling. NOTS savner en god begrunnelse for å forby sykling på denne stien.

Les vårt brev til Klima- og miljødepartementet.

17858933_1858962690796425_640287187_o

Foto: Tommy Solvang, 9. april 2017