Styreformann

Tony Gjessvåg (Styreleder -vernesaker)

Styret

Espen Sandven (sekretær og jurist)

Halvor Molvig (kasserer)

Pål Henrik Bogen  (leder dugnadsgruppe)

Askild Solheim (styremedlem)