Det ble i dag, 15.04.2013, sendt ut faktura til en del av medlemmene, men pga en feil har mange dessverre fått to fakturaer. Det er selvfølgelig kun nødvendig å betale en av dem og så krediterer vi den andre i etterkant.

Om du ikke har mottatt faktura enda, trenger du ikke å bekymre deg foreløbig. Vi jobber med å finne ut av feilen som oppsto, og når dette er i orden sender vi ut faktura til resten. Det er altså IKKE nødvendig å kontakte oss om du ikke har mottatt faktura nå. Vi legger ut ny info når neste runde med fakturaer er sendt ut, slik at vi ev. da kan fange opp medlemmer som har falt ut i forbindelse med flytting til nytt medlemssystem.