Det er ikke bare i Norge terrengsyklistenes kår er under press. I helgen ble den årlige samlingen til den europeiske terrengsykkelforeningen IMBA Europa arrangert, og der ble utfordringer og mulige løsninger presentert og diskutert.

Hvordan redusere brukerkonflikter og legge til rette for en stadig økende terrengsykkelpopularitet? Det er disse spørsmålene du som medlem i NOTS bidrar til å finne svar på. Og det er altså ikke bare i Norge disse dilemmaene diskuteres. 65 deltakere fra 19 land på IMBA Europas årlige samling, i år arrangert ved SRAMs lokaler i Schweinfurt i Tyskland, sliter med de samme utfordringene. Det meldes om sykkelrestriksjoner, konflikter med andre brukergrupper og økt erosjon som følge av innrykk av flere brukere.

Se IMBA Europas nettsider her.

I Norge er vi faktisk ganske godt stilt når det gjelder tilgang på stier. Vi har mye skog å ta av sammenliknet med andre land, og i mange stater i Tyskland er det for eksempel sykkelforbud på alle stier som er smalere enn to meter.

Stitilrettelegging har vært mindre framtredende i arbeidet til NOTS sammenliknet med andre land, og det har også vært delte meninger om dette er noe NOTS bør drive med. Om vi skjelner mot Europa, er det bare å anta at det vil bli mer fokus på tilrettelegging og vedlikehold i Norge også i årene framover. Én ting er de kommersielle aktørene som satser på å bygge terrengsykkelstier, men mer aktuelt for den lokale terrengsyklisten er det at flere terrengsyklister og økt popularitet av visse spennende stier fører til raskere slitasje. Det betyr ikke at terrengsykling sliter mer enn andre friluftsaktiviteter, men heller at generelt økt brukervolum gjør at stier utsettes for en belastning som fører til raskere slitasje. Et varsko kom fra deltakere fra Madeira, der de i løpet av kort tid har opplevd kraftig stierosjon.

NOTS har på mange måter vært en foregangsorganisasjon når det gjelder stitilrettelegging, og vi føler derfor at vi har gjort oss gode erfaringer om hvordan vi skal møte disse utfordringene i fremtiden. Skullerudprosjektet i Østmarka i Oslo har resultert i den åtte kilometer lange stien Pionéren, der vi nettopp har hatt fokus på å tilrettelegge stier som tåler en økt brukermasse.

Les mer om Skullerudprosjektet på godsti.no.

Under samlingen i Tyskland holdt også IMBA Europa sitt årsmøte. Are Sørensen, som i mange år satt i NOTS-styret, ble gjenvalgt som sekretær.

Totalt seks personer fra Norge deltok på årets IMBA Europa-samling. NOTS stilte med én person. IMBAs verdenssamling arrangeres for øvrig i USA i november.

Vil du vite mer om IMBA Europa-samlingen? Still spørsmål på vår Facebook-side.

 

Et synspunkt om “NOTS blogger: Vi deler utfordringer med hele Europa

Kommentarer stengt.