Høringsfristen for forslag til ny forvaltningsplan går ut idag og NOTS har postet sin høringsuttalelse.

I forslaget ligger det et totalforbud mot sykling i Reinheimen nasjonalpark. I de tilliggende landskapsvernområdene, som behandles av samme forvaltningsplan, er det ingen restriksjon på sykling.

NOTS sin høringsuttalse peker på at et sykkelforbud i nasjonalparken ikke er begrunnet godt nok.

I forslaget henvises det til at det allerede ligger et totalforbud i verneforskriften til Reinheimen nasjonalpark. Dette mener NOTS er en feiltolkning av verneforskriften. Videre påstås det at sykling ikke er forenlig med bevaring av villreinens leveområder. Dette tilbakeviser vi med henvisninger til uttalse fra en av Norges største villreineksperter.

Klikk her for å lese hele NOTS sin høringsuttalelsen.

Alle dokumenter i forbindelse med forlaget til ny forvaltningsplan finner du ved å klikke her.

Annen relevant informasjon:
Link til verneforskriften for Reinheimen nasjonalpark.
Direktoratet for naturforvaltnings informasjonsider om Reinheimen nasjonalpark.