Initiativtakerne til nasjonalpark i Østmarka har gått hardt ut mot syklister i flere sammenhenger. De ønsker begrensninger og reguleringer – uten noen dialog med syklistene som en voksende brukergruppe.

Vi sier ja til nasjonalpark i Østmarka åpen for et aktivt friluftsliv – nei til utestenging og nye konflikter. Med en sterkt voksende befolkning på alle kanter av Østmarka er det viktig at det aksepteres bruk og tilrettelegging for et aktivt friluftsliv: turgåere, joggere, skiløpere og terrengsyklister – alle må være velkomne! Det må kunne tilrettelegges løyper både for turer, trening og konkurranser.

Vi representerer en stor og voksende brukergruppe av fantastiske Østmarka: organiserte og uorganiserte syklister – på tur, trening og i ritt. Vi ferdes på vei og på sti. Vi rekrutterer unge og gamle. Sykling er naturopplevelse, fysisk aktivitet og glede over mestring. Sykling i marka er folkehelse i praksis! Som organisasjoner vil vi bidra til god adferd og samarbeide om bærekraftige løsninger. Men initiativtakerne til nasjonalparken har sin egen agenda: de vektlegger ensidig problemene ved sykling og vil stenge oss ute av alle blåmerkede stier og de mest brukte turveiene. I praksis et forbud mot terrengsykling.

I første omgang skal det tas stilling til utredning av nasjonalpark i Østmarka. Vi ønsker det skal være en klar premiss helt fra starten at en bynær nasjonalpark må tilrettelegges for et aktivt friluftsliv, med plass til ulike brukergrupper. Marka er stor, det er plass til alle. Brukerkonflikter må løses gjennom samarbeid og tilrettelegging, ikke gjennom forbud og ensidige begrensninger. Forbud vil ikke la seg håndheve, og skaper flere konflikter enn de løser.

Undertegnet:

Hogne Haug, styremedlem, Follo Sykkelklubb, mobil 911 29 716, hogne.haug@akersolutions.com

Ingar.Wilhelmsen, daglig leder, Oslo Cyklekrets , mobil 900 94 743, Ingar.Wilhelmsen@sykling.no

Øyvind Rørslett, lokallagsleder, Norsk org. for Terrengsykling Oslo og omegn, mobil 975 25 425, Oyvind.rorslett@nots.no

9ynspunkter om “Opprop: Ja til nasjonalpark i Østmarka åpen for et aktivt friluftsliv – nei til utestenging og nye konflikter!

Kommentarer stengt.