38 av 52 nye naturreservater som ble vedtatt i 2014 fikk strengere ferdselsregler enn friluftsloven mht. sykling. Til slutt i artikkelen finnes en tabell som viser hvordan dette fordeler seg fylkesvis på totalt forbud eller tillatt å sykle på vei, utvalgte stier og alle stier. NOTS sendte høringsuttalelser til verneforslagene i Akershus, Hordaland og Møre og Romsdal.

NOTS mener det er unødvendig å vedta strengere ferdselsrestriksjoner enn grunnprinsippet i friluftsloven (allemannsretten): § 2 begrenser ferdsel med tråsykkel til eksisterende stier og forutsetter at den skjer hensynsfullt. § 16 gir kommunen adgang til å sperre områder i inntil 5 år når ferdselen gjør nevneverdig skade.

Derfor har NOTS intensivert arbeidet med å skrive høringsuttalelser og ønsker kontakt med medlemmer og andre som kjenner lokale stinett for å kunne gi forvaltningsmyndighetene bedre innspill i verneprosessene.

vernet2014fylkesoversikt