Da er det opp til ansvarlige syklister i Sarpsborg å sørge for fortsatt adgang til lysløypene. NOTS har gjort sitt i denne omgang.

Siste ord så langt fra kommunalt hold lyder som følger:

Sarpsborg kommune har bestemt at skiltene skal fjernes og at vi skal registrere eventuelle henvendelser om problemer knyttet til sykling i lysløypa. Blir problemene store vil kommunen vurdere tiltak.


Vennlig hilsen
Børre Claudius
saksbehandler Sarpsborg kommune – seksjon kommunalteknikk
Telefon 69 11 63 12 Mobiltelefon 905 74 254
Telefaks 69116088

For komplett historikk, se her: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=417994