Etter Terrengsykkelrittet forrige lørdag har NOTS Oslo og omegn forfattet følgende opprop:

TA VARE PÅ STIENE I ØSTMARKA!
Terrengsykkelrittet sist lørdag ga synlig slitasje og mye gjørme i store deler av løypa. Vi har vært ute og sett på forholdene torsdag kveld. Det er stor slitasje mange steder. Andre strekninger har stiene klart seg bra.

Vi ber likevel alle stisyklister om å unngå følgende stier i hele sommersesongen 2015:

  • Partiet sørøst for Ulsrudvann (se kart #1)
  • Partiet fra krysset med naturstien til grusen rett før korketrekkeren (se kart #1)
  • “Vidars korridor” og “Samuels” flyt (se kart #2)
  • Stien fra Øgården til Bremsrud (se kart #2)
  • Blåstien sørover fra grusen mot Langvann (se kart #3)
  • Rødstien gjennom Gudbrandsdalen (se kart #3)
  • “Swahili” (se kart #3)
  • Stien langs Smalvannsmåsan (se kart #4)
  • Nedkjøringen fra Smedåsen (se kart #4)

NOTS er ikke tilfreds med måten TSR ble gjennomført på i år. Friluftsloven og allemannsretten sier ikke bare at vi har rett til å sykle i Marka, men også en forpliktelse til å unngå slitasje og konflikter. Gjennom GodTurGuiding, stivettregler, aksjonsdager og prosjektarbeid ønsker vi å finne bærekraftige løsninger for sykling på sti.

Vi ser samtidig at der vi har tilrettelagt for sykling med klopper, steinsetting og drenering, har det vært mindre slitasje. IMBA-stien og Sniken (parsell av Pionéren/Skullerudprosjektet) har klart belastningen fra nær 1000 syklister bra. Vi oppfordrer alle TSR-syklister til å bidra i dugnadene våre for å gjennomføre Skullerudprosjektet. Vi tror dette er veien å gå: I de mest belastede bynære områdene og ved innfallsporter med mange turgåere bør det anlegges tilrettelagte stier som tilbyr syklister et alternativ til blåmerket sti. Som er laget av og for stisyklister, men som er åpne for alle.

Vi har i samarbeid med Frøy gjennomgått løypa og dokumentert stislitasjen med bilder. Vi kommer til å følge dette opp gjennom sesongen. Sammen med kommunen og Frøy, vil vi gjøre befaring av løypa og være med på å diskutere kommende års avvikling og løypevalg for TSR. Vi støtter opp om Terrengsykkelrittet, men stiller som krav at de må gjennomføres på en forsvarlig måte slik at stisykling ikke kommer i vanry. Skullerudprosjektet vårt er et samarbeid med Frøy, og kommunen har støttet tanken om at deler av stien skal kunne brukes til TSR og rundbaneritt.

Det blir felles dugnad med IF Frøy førstkommende lørdag 13. juni klokka 11.00, oppmøte på Skullerudstua. Mer informasjon finnes i NOTS Oslo og omegn sin Facebook-gruppe.

Øyvind Rørslett, lokallagsleder
NOTS Oslo og omegn

Kart 4 (trykk for å se større)
Kart 4 (trykk for å se større)
Kart 3 (trykk for å se større)
Kart 3 (trykk for å se større)
Kart 2 (trykk for å se større)
Kart 2 (trykk for å se større)
Kart 1 (trykk for å se større)
Kart 1 (trykk for å se større)