I desember i fjor sendte NOTS inn sin høringsuttalse på verneforskriften for utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark. Nå har Fylkesmannen i Oppland sendt oppsummering av høringen og tilrådning om utvidelse av nasjonalpark til Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet for naturforvaltning skal i sin tur sende sin tilrådning videre til Miljøverndepartementet. Et eventuelt vernevedtak er ventet i løpet av 2010. Vernevedtaket gjøres Kongen i Statsråd.

Ormtjernrud nasjonalpark ligger mellom Valdres og Espedal. Utvidelsen inneholder også flere tilstøtende landskapsverområder. DNT-hytta Liomseter ligger i Dokkfaret landskapsverområdet som igjen er omsluttet av nasjonaparken.

Det ser ut til at navnet endres til Langsua nasjonalpark.

I følge Fylkesmannen så er naturverdiene i denne nasjonalparken mindre sårbare enn i andre nasjonalparker. Dette gjør at området kan forvaltes mer som en brukspark for friluftsliv.

Verneforskriften følger til dels stander formulering. I verneforskriften som er oversendt Direktoratet for naturforvaltning står det:
«Sykling, organisert bruk av hest, organisert kjøring med hundespann og jakthundtrening er bare tillatt på veier traséer og i områder og til tider som er godkjent for slik bruk i frovaltningsplanen, § 5.»

Det nye her i forhold til tidligere verneforskrifter er at «og til tider» er tatt med. Dette indikerer en vilje til en mer dynamisk forvaltning av nasjonalparkene slik flere av høringsinstansene, b.la. NOTS, har ønsket.

I sine forslag og vurderinger sier Fylkesmannen for at det skal åpnes for sykling på noen veier og stier. Dette vil bli regulert i forvaltningsplanen. Forvaltningsplanen er ikke lagt ut på høring ennå, men skal i henhold til bestemmelsene foreligge når vernevedtaket gjøres av Kongen i statsråd.

For at NOTS skal ha mest mulig kunnskap i forbindelse med høringen av forvaltningsplanen ønsker vi kontakt med syklister som har kjenskap til området. Ta kontakt på kontakt@nots.no hvis du har informasjon som vil hjelpe oss i arbeidet.

For å lese NOTS sin høringsuttalse til verneforskriften, klikk her: Høringsuttalelse
Fylkesmannens informasjon finner du ved å klikke her: Fylkesmannen i Oppland.
For kart over nasjonalparken klikk her (tar litt tid å laste ned): Kart