Årsmøtet for 2012 blir utsatt til 27. november. Vi kommer tilbake til tidspunkt og sted, men det vil bli avholdt i Oslo.

Saksliste vil bli publisert på nots.no innen 13. november.