Skog

Styret i NOTS for året 2018/2019 er som følger:

Styrets leder:

  • Lars Thomte (kan kontaktes på tlf: 924 23 443)

Nestleder:

  • Kjell Ivar Moland

Styremedlemmer:

  • Tore B. Lundemo
  • Erik Skontorp Hognes
  • Trym Espen Enger
  • Rune Kyllenstjerna
  • Christian Jensen

Varamedlemmer:

  • Stian Sæthre
  • Arne Bøe
  • Kåre Wenger