Ofte stilte spørsmål

Kan man sykle hvor man vil i skog og mark?

I utgangspunktet er det lov å sykle hvor man vil i skog og mark, så lenge man holder seg på etablerte stier. I noen områder kan særskilte regler gjelde. Det er for eksempel ikke lov å sykle i nasjonalparker og i visse andre verneområder. Reglene for dette finnes i Friluftslovens paragraf 2 og 3. NOTS arbeider for at disse restriksjonene holdes på et minimum.

 

Ødelegger sykling stier?

NOTS´søsterorganisasjon i USA – International Mountain Bicycling Association USA – har samlet tilgjengelig forskning på stislitasje og sammenliknet resultatene. Det er ingenting som tyder på at sykling er mer skadelig på naturen enn andre aktiviteter Faktisk er det en studie som konkluderer med at gåing kan føre til mer slitasje enn sykling.Det er dermed ingen grunn til å tro at sykling er mer ødeleggende enn andre aktiviteter, og det er heller antall brukere som kan føre til stislitasje. Slitasje på stier er større når det er vått, og NOTS oppfordrer derfor terrengsyklister til ikke å sykle i våte partier.

For IMBA USAs sammenliknende studie, se her.

I 2016 gjennomførte Norsk institutt for naturforskning en studie der de også langt på vei konkluderte med at sykling ikke sliter mer på stier enn andre aktiviteter. » Det vi så var at den samlede ferdselen fra alle typer bruk og over tid var avgjørende for slitasje på vegetasjonen langs stiene, som igjen fører til utvidelse og utgraving av stiene. Det er svært vanskelig å knytte slitasjen til enkelte brukergruppers ferdsel langs stiene,» skrev NINA på nettsiden i forbindelse med saken.

Les hele NINA-studien «Effekt av sykling og ridning på vegetasjon langs stier. Resultater fra en feltstudie»

Noen vil hevde at NINA-studien ikke gir et tilstrekkelig grunnlag til å trekke en endelig konklusjon, men studien føyer seg altså inn i rekken av internasjonale studier som viser at sykling ikke er mer ødeleggende på stier enn andre ferdselsformer.

 

Hva mener NOTS om elektriske sykler i skog og mark?

Spørsmålet om el-sykler er komplisert. I utgangspunktet er NOTS sitt prinsipp at man ikke bør introdusere forbud mot noe før man kan dokumentere at det er et problem. Elektriske sykler har den fordelen at det kan stimulere til å få nye brukere ut i skog og mark. Vi tror at de fleste av disse nye brukerne vil velge grusveier framfor stier, og at det dermed ikke vil føre til en stor vekst i sykler på sti. I tillegg oppfatter vi at el-sykkelen er mer tråsykkel enn motorisert kjøretøy ettersom den må trås for at motoren skal fungere.

NOTS er selvsagt opptatt av bærekraftig bruk av skog og mark. Man må ta hensyn til at el-sykler er tyngre og har mer effekt og lengre rekkevidde enn en vanlig tråsykkel, og man må være observant på disse faktorene dersom det viser seg at el-sykler blir populære på sti. Mange steder er det allerede konflikter mellom brukere av utmark, og dersom det viser seg at el-sykkel på sti fører til at disse konfliktene blir verre på grunn av økt slitasje, mener NOTS at tiltak bør vurderes.

Videre forventer NOTS at el-syklister også gjør seg kjent med og respekterer stivettreglene.

 

Har grunneiere lov til å forby sykling på sin eiendom?

Grunneiere kan ikke forby sykling i utmark. Grunneiere kan heller ikke forby sykling i innmark som leder til utmark. Det er riktignok noen unntak, som for eksempel krysning av gårdstun. Les mer på Allemannsretten.no.

 

Synes NOTS at det er greit å sykle i skiløyper?

Det er i utgangspunktet ingen restriksjoner på sykling i skiløyper. NOTS har utviklet vettregler for vintersykling, og oppfordrer syklister til å respektere andre brukergrupper også om vinteren. NOTS synes ikke det er greit å sykle i skisporene . Terrengsykling om vinteren blir en stadig mer populær aktivitet, og NOTS mener at det bør tilrettelegges bedre for denne aktiviteten, for eksempel ved at det kjøres opp separate spor for sykling.