I sin PhD-avhandling «Hva skjer med norsk friluftsliv?» peker Alf Odden på nylige utviklingstrekk i norsk friluftsliv. Blant unge friluftsbrukere er det aktiviteter som sykling, klatring, kiting, topptur/alpint og andre «moderne» aktiviteter som rekrutterer til friluftsliv, mens rekrutteringen til tradisjonelle friluftsaktiviteter er sviktende. Unge friluftsutøvere søker de samme opplevelsene og har de samme verdiene som de eldre som utøver tradisjonelt friluftsliv.

friluftsopplevelser_3

Terreng- og stisykling er bærekraftig friluftsliv hvor utfordringer, teknikk, mestringsfølelse, og aktivitetsglede blir en integrert del av naturopplevelsen.

friluftsopplevelser

Vi som sykler i skog, mark, og fjell er også opptatt av å verne naturen og ha stier å sykle på i fremtiden.

DCIM100GOPRO

Verneinteressene må forstå at om en forhindrer de unge fra å drive med «moderne» friluftsaktiviteter på svakt faglig grunnlag så svekker en rekrutteringa til friluftslivet, og dermed også interessen for naturvern på lang sikt. Hvem skal i framtida ha interesse av å verne naturen når en på faglig svakt grunnlag blir avskåret fra å bruke den og ikke har noen tilknytning til den?

soppbilde_tradisjonelt_friluftsliv
Sopplukking har lav oppslutning blant de unge

http://www.naturliv.no/odden/Sammendrag_Alf_Odden.pdf

Legg igjen en kommentar