Styret består av:
Leder: Terje Solberg
Nestleder: Jan Tore Bergheim
Styremedlem: Nina Solberg