Foto: Tor-Edgar Ripman

NOTS Vesterålen

 

Styret:

Styreleder: Bent Ebeltoft
Sekretær: Edvard Vea Iversen
Kasserer: Tor-Edgar Ripman
Styremedlemmer: Thomas Ebeltoft og Tore Håkon Strand.

Facebook