Stivettregel nr. 8 maner om forsiktighet over myr. Det er det ikke vist her.

Syklister er i ferd med å rasere en av mine favorittstier.

Med rettigheter kommer ansvar. Det er spesielt viktig å tenke på i disse dager når det er vedtatt at sykling skal tillates i nasjonalparker. Oppfører ikke vi syklister oss, er det enkelt for de forvaltningsmyndigheter å innskrenke våre rettigheter.

NOTS har utviklet stivettreglene for å hjelpe oss syklister til å huske at vi skal ta hensyn både til natur og andre stibrukere. Stivettreglene er et av NOTS sine mest kjente produkter. De er referert til av flere medier, kommuner har tatt dem i bruk i sitt arbeid med ferdselsetikette og de står trykket på DNT sine kart.

Så overraskelsen min er derfor stor når jeg i løpet av sommeren og høsten ser stadig flere spor over ei myr på en av mine favorittstier i Nordmarka i Oslo.

Stivettregel nr. 8 sier: Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.» Over denne spesifikke myra på vei til Skjennungstua er det lagt en klopp. Den er riktignok såpass sliten at det er umulig for en med min sykkelteknikk å komme syklende over. Men man kommer seg i hvert fall tørrskodd over ved å gå/balansere på kloppen. Sykkelsporene er tydelige til venstre på bildet over.

Å sykle over denne myra gir vann på mølla for terrengsyklisters meningsmotstandere. Og det er ikke videre populært blant terrengsyklister generelt heller, håper jeg.

Nå kan det godt hende at de som sykler over denne myra, er nye til terrengsykling som aktivitet og ikke har hørt om stivettreglene. Jeg oppfordrer derfor alle NOTS-medlemmer til å hjelpe ferske terrengsyklister til å ferdes på en skånsom måte, slik at vi forlater naturen sånn vi fant den.

Og nå på høsten er det også betimelig å minne om stivettregel nr. 6: Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.

Stian Bergeland
Leder, NOTS