Jeg begynner å angre på at vi har endelig har tatt en ordentlig gjennomgang av medlemsregisteret. Det kan fort ende med at vi mister 600 medlemmer.

De to siste årsmøtene i NOTS har ført til nye koster i sentralstyret. Nye koster betyr som regel ny giv og nye ideer, og resultatene så vi i 2015. Det er mange år siden det har vært så mye blest rundt NOTS.

Vi rydder i medlemsregisteret

Å drive en organisasjon som NOTS, er et ansvar vi i styret tar veldig alvorlig. Vi ønsker å ha administrasjonen i orden, og som ledd i å få bedre rutiner på plass, begynte vi i 2015 å rydde i medlemsregisteret. For første gang på mange år purret vi på medlemskontingenten. Og oppryddingen fortsetter.

Etter oppslaget på Terrengsykkel, får vi stadig henvendelser fra medlemmer som lurer på om de har betalt og at de gjerne vil betale. Det setter vi enorm pris på. Disse henvendelsene avdekker også flere hull i medlemsregisteret. Noen er rett og slett ikke registrerte. Dette viser at vi fremdeles har en jobb å gjøre for å forbedre rutinene. Tidligere har syklister klaget på at det er vanskelig å melde seg inn i NOTS og at de på tross av gjentatte forsøk ikke har mottatt krav om medlemskontingent. Vi har med andre ord gjort en for dårlig jobb med å registrere og følge opp de som ønsker å bli medlemmer.

Mye av forklaringen for at 600 medlemmer ikke betalte i 2015 skyldes disse dårlige rutinene, og mange av de 600 skulle kanskje vært slettet fra registeret for mange år siden. Likevel er det et tankekors at vi da kan komme å ende opp med kun 700 medlemmer i januar 2016. Det gjør oppgaven med å nå målet for 2016 på 2.500 medlemmer formidabel.

NOTS fyller en viktig rolle

Vi i styret er overbeviste om at du som terrengsyklist har store fordeler av å ha en interesseorganisasjon i ryggen. Vi taler terrengsyklisters sak på nasjonalt plan, og kompetansen vi har opprettet på ferdselsrettigheter og tiltak for å dempe brukerkonflikter, bruker vi i lokale saker.

Kanskje har vi ikke vært flinke nok til å kommunisere hva medlemmer kan forvente av NOTS? Vi tar gjerne mot tips om hvor vi kan forbedre oss. Du kan kontakte oss på epost eller skrive på Facebook-siden vår. Er du i tvil om du har betalt for 2015 eller ikke, må du også gjerne ta kontakt

Bruk eFaktura og sjekk spam

Vi oppfordrer også alle medlemmer til å legge inn NOTS-kontingenten som eFaktura. Da blir det litt enklere å holde styr på. Vi vil også informere om når vi sender ut kontingent for 2016, slik at dere kan sjekke om e-posten med kontingenten ikke fanges av spam-filteret.

Kontingent for 2016 i februar

Videre opprydding innebærer at vi i begynnelsen av februar sletter medlemmer som ikke har betalt i 2015. Da sender vi også kontingent for 2016.

At vi nå kommer til å ende opp med en redusert medlemsmasse, kommer selvsagt som en liten overraskelse på oss. Men vi håper også at dette er midlertidig, og at vi blir enda tydeligere på hvorfor et NOTS-medlemskap er en rimelig investering som fort kan gi det mangedobbelte igjen i form av gode terrengsykkelopplevelser hvor du enn vil ferdes.

Stian Bergeland
Leder, NOTS

Et synspunkt om “NOTS blogger: Hvor ble det av alle medlemmene?

Kommentarer stengt.